พิกัด

พิกัดยา หมายถึง การจำกัดจำนวนตัวยาตั้งแต่สองสิ่งขึ้นไป รวมเรียกเป็นชื่อเดียวกัน จะเป็นคำตรงหรือคำศัพท์ โดยที่ตัวยาที่นำมารวมกัน ต้องใช้น้ำหนักเสมอภาค คือ ขนาดน้ำหนักเท่ากัน จำแนกพิกัดยา

พิกัดตรีวาตะผล

  พิกัดตรีวาตะผล คือ จำนวนผลแก้ลม 3 อย่าง คือ ลูกสะค้าน รากพริกไทย เหง้าข่า สรรพคุณ แก้กองลม แก้เสมหะ แก้แน่นในทรวงอก แก้เลือด บำรุงไปธาตุ

พิกัดปิตตะผล

  พิกัดปิตตะผล คือ จำนวนผลแก้ลม 3 อย่าง คือ รากเจตมูลเพลิง รากกะเพรา ผักแพวแดง สรรพคุณ แก้จตุกาลเตโช บำรุงธาตุ แก้ลม แก้เส้นประสาทพิการ ปวดเมื่อยตามข้อ

พิกัดเสมหะผล

  พิกัดเสมหะผล คือ จำนวนตัวยาที่มีคุณแก้เสมหะ 3 อย่าง คือ ลูกช้าพลู รากดีปลี รากมะกล่ำเครือ สรรพคุณ แก้เสมหะ แก้สะอึก แก้เส้นอัมพฤกษ์อัมพาต แก้ลม

พิกัดตรีผลสมุฏฐาน

พิกัดตรีผลสมุฏฐาน คือ จำนวนผลไม้เป็นที่ตั้ง 3 อย่าง (ที่เกิดแห่งผล 3 อย่าง) คือ ลูกมะตูม ลูกยอ ลูกผักชีลา สรรพคุณ แก้สมุฏฐานแห่งตรีโทษ ขับลมต่างๆ แก้อาเจียน แก้โรคไตพิการ

พิกัดตรีสุคติสมุฏฐาน

พิกัดตรีสุคติสมุฏฐาน คือ จำนวนตัวยาทำให้มีความสุขเป็นที่ตั้ง 3 อย่าง คือ รากมะเดื่อชุมพร รากเพกา รากแคแดง สรรพคุณ แก้ไข้พิษต่างๆ บำรุงไฟธาตุ คุมธาตุ

พิกัดตรีทุรวสา

พิกัดตรีทุรวสา คือ จำนวนตัวยาแก้มันเหลวพิการ 3 อย่าง เมล็ดโหระพา ลูกกระวาน ลูกราชดัด สรรพคุณ แก้บิด บำรุงน้ำดี แก้ลม แก้พิษตาซาง

พิกัดตรีสัตกุลา

  พิกัดตรีสัตกุลา (รัตตกุลา) คือ จำนวนตัวยาที่มีตระกูลสามารถ 3 อย่าง เทียนดำ ลูกผักชีลา เหง้าขิงสด สรรพคุณ บำรุงไฟธาตุ ขับลมในลำไส้ แก้อาการธาตุ 10 ประการ แก้อาเจียน

พิกัดตรีอมฤต

พิกัดตรีอมฤต คือ จำนวนตัวยาที่ไม่ตาย 3 อย่าง คือ รากมะกอก รากกล้วยตีบ รากกระดอม สรรพคุณ แก้ไข้ แก้ร้อนในกระหายน้ำ ขับปัสสาวะ บำรุงธาตุ บำรุงกำลัง แก้ท้องเดิน

พิกัดตรีเกสรมาศ

พิกัดตรีเกสรมาศ คือ จำนวนตัวยาเกสรทอง 3 อย่าง เปลือกฝิ่นต้น เกสรบัวหลวง ผลมะตูมอ่อน สรรพคุณ เจริญอาหาร บำรุงธาตุ คุมธาตุ บำรุงกำลัง แก้ท้องร่วง

พิกัดตรีเกสรเพศ

  พิกัดตรีเกสรเพศ คือ จำนวนของตัวยามีรสแห่งเกสร 3 อย่าง คือ เปลือกฝิ่นต้น เกสรบัวหลวงแดง เกสรบัวหลวงขาว สรรพคุณ คุมธาตุ แก้ไขเพื่อปถวีธาตุกำเริบ ทำตัวให้เย็น แก้คลื่นเหียนอาเจียน