วันพฤหัสบดี 5 สิงหาคม 2021
หน้าแรก สมุนไพรหมวดอักษร ร

สมุนไพรหมวดอักษร ร

  รกฟ้า

  ชื่ออื่น ๆ : รกฟ้า, กอง(อุตรดิตถ์-สุโขทัย-พิษณุโลก-สงขลา), ชะลีก(เขมร-บุรีรัมย์), สพิแคล่(กะเหรี่ยง-เชียงใหม่), เชือก, เชียก(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-อีสาน), คลี้(ส่วย-สุรินทร์), เชือก(สุโขทัย), ฮกฟ้า(พายัพ) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Terminalia alata Heyne ex Roth. ชื่อวงศ์ : COMBRETACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : รกฟ้า เป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ จะแตกกิ่งก้านสาขาตรงเรือนยอดของต้น ซึ่งแน่นทึบ เปลือกของลำต้น จะเป็นสีเทาค่อนข้างดำ และแตกเป็นสะเก็ด ลำต้นจะมีความสูงประมาณ 10-30 เมตร ...

  รงทอง

  ชื่ออื่น : รงทอง, รง ชื่อวิทยาศาสตร์ : Garcinia hanburyi Hook.f. ชื่อวงศ์ : CLUSIACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : รงทอง เป็นไม้ต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง สูง 12-15 เมตร ไม่ผลัดใบ ลำต้นเปลาตรง เปลือกสีน้ำตาล แตกเป็นร่องลึกและร่อนเป็นแผ่นตามยาว   ทุกส่วนมียางเหลือง ใบรงทอง ใบเดี่ยวเรียงตรงข้าม รูปไข่แกมรูปหอก กว้าง 4-6 ซม. ยาว 8-14...

  รสสุคนธ์

  ชื่ออื่น : รสสุคนธ์, ลิ้นแรด, สุคนธรส, มะตาดเครือ, นรคนธ์, อรคนธ์, เสาวคนธ์, กะปดใบเลี่ยม, ปด, ปดน้ำมัน, ปดเลื่อน, ปดควาย, ย่านปด ชื่อวิทยาศาสตร์ : Tetracera loureiri (Fin.& Gagnep.) Pierre ex Craib ชื่อวงศ์ : DILLENIACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : รสสุคนธ์ เป็นไม้เถาเนื้อแข็ง...

  รสสุคนธ์แดง

  ชื่ออื่น : ย่างทราย, ย่านปด, เชือดเขาไฟ, ฮางฮ้อน, ไม้ไฟ, รังร้อน, รสสุคนธ์แดง ชื่อวิทยาศาสตร์ : Tetracera indica (Christm. & Panz.) Merr. ชื่อวงศ์ : DILLENIACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นรสสุคนธ์แดง เป็นไม้เถาเลื้อยเนื้อแข็ง เปลือกเถาสีแดงเรื่อๆ ใบรสสุคนธ์แดง ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปรีแกมขอบขนาน แผ่นใบสากคาย โคนใบสอบมน ปลายใบแหลม ขอบใบจักเป็นฟันเลื่อยห่างๆ ดอกรสสุคนธ์แดง ดอกออกเป็นช่อตามปลายกิ่ง...

  ระกำ

  ชื่ออื่น ๆ : ระกำ, สะละ, สะลัก (มลายู), สละ(ไทย), ซาเลา(มลายู-นรา), ระกำกอก, กำ(ใต้) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Salacca wallicniana C.Mart. วงศ์ : ARECACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ระกำ เป็นพรรณไม้ปาล์มชนิดหนึ่ง ที่แตกหน่อออกมาเป็นกอ มีลำต้นอยู่ใต้ดิน นอกจากต้นทีแก่ ๆ เท่านั้นจะมีลำต้นสูงขึ้นมาเหนือผิวดิน และโดยทั่วไปแล้วจะสูงไม่เกิน 2 เมตรตามลำต้น และกิ่งก้านจะเต็มไปด้วยหนามยาว และแข็งปกคลุม ใบระกำ จะแตกใบออกเป็นกอใหญ่...

  ระงับพิษ

  ชื่ออื่น : ระงับพิษ, จ้าสีเสียด, ดับพิษ, ผักหวานด่าง, ปริก ชื่อวิทยาศาสตร์ : Breynia glauca Craib. ชื่อวงศ์ : EUPHORBIACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นระงับพิษ เป็นไม้พุ่ม ลำต้นตั้งตรง สูง 7.5 ม. กิ่งอ่อนแบนเล็กน้อย ผิวเรียบ ใบระงับพิษ ใบเดี่ยวเรียงสลับ รูปไข่แกมใบหอก กว้าง 1.5-3...

  ระย่อม

  ชื่ออื่น ๆ : ระย่อม, กะย่อม(ใต้), เข็มแดง, ย่อมตีนหมา(เหนือ-พายัพ), กอเหม่(กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), ละย่อม(สุราษฎร์), ตูมคลาน, มะโอ่งที, คลาน, สะมออู(กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz ชื่อวงศ์ :   Apocynaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ระย่อม เป็นพรรณไม้พุ่ม ขนาดเล็ก ลำต้นจะมีความสูงไม่เกิน 60 ซม. เปลือกจะเป็นสีขาว และมีน้ำยางสีขาว...

  ระย่อมหลวง

  ชื่ออื่น : ระย่อมหลวง, ขะย่อมหลวง, นางแย้ม, ระย่อม, ย่อมตีนหมา ชื่อวิทยาศาสตร์ : Rauvolfia cambodiana Pierre ex Pit. ชื่อวงศ์ : APOCYNACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นระย่อมหลวง เป็นไม้พุ่ม สูง 0.30-1.00 เมตร มีน้ำยางสีขาว ใบระย่อมหลวง เรียว และเรียงรอบข้อๆ ละ 3 ใบ...

  รัก

  ชื่ออื่น : รัก, ปอเถื่อน, ป่านเถื่อน, รักดอก ชื่อวิทยาศาสตร์ : Calotropis gigantea (Linn.)R.Br. ชื่อวงศ์ : ASCLEPIADACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นรัก เป็นไม้พุ่มสูง 1-5 ม. ทุกส่วนมีน้ำยางขาว กิ่งอ่อนและปลายยอดมีขนปุย ใบรัก เป็นใบเดี่ยว ออกเรียงตรงข้าม รูปขอบขนานแกมรูปไข่กลับ โคนใบเว้า ปลายใบแหลม กว้าง 4-8 ซม. ยาว...

  รักทะเล

  ชื่ออื่น : รักทะเล, บ่งบง, โหรา ชื่อวิทยาศาสตร์ : Scaevola taccada (Gaertn.) Roxb. ชื่อวงศ์ : GOODENIACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : รักทะเล เป็นไม้พุ่มหรือไม้ต้นขนาดเล็ก สูง 2-5 ม. กิ่งอ่อนมีขนนุ่มที่ซอกใบ ใบรักทะเล เป็นใบเดี่ยว ออกตรงข้าม เป็นกลุ่มที่ปลายกิ่ง รูปช้อนหรือรูปไข่กลับ กว้าง 5-10 ซม. ยาว 12-15...

  สมุนไพรน่าสนใจ

  สมุนไพรยอดฮิต