วันอังคาร 3 สิงหาคม 2021
หน้าแรก สมุนไพรหมวดอักษร ง

สมุนไพรหมวดอักษร ง

  ง่อนตาหงาย

  ชื่ออื่น : ง่อนตาหงาย, เอื้องดินใบไผ่, แขมสี, ง่อนตักหงาย, ฮ้วนตักหงาย, ม้วนตักหงาย, น้ำทราย, หญ้าแผงสี, หญ้าจิ้มฟันควาย, ยี่โถปีนัง ชื่อวิทยาศาสตร์ : Arundina graminifolia (D.Don) Hochr. ชื่อวงศ์ : ORCHIDACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นง่อนตาหงาย เป็นต้นไม้เล็กๆ คล้ายกล้วยไม้ดิน ต้นผอมตรง สูง 50-160 เซนติเมตร ใบง่อนตาหงาย เรียงสลับระนาบเดียว ใบรูปแถบขอบขนานแคบ...

  งัวเลีย

  ชื่ออื่น : งัวเลีย, วัวเลีย( อุบลราชธานี ), ทะลุ่มอิด( นครสวรรค์ ), ตะครอง( นครศรีธรรมราช ), งวงช้าง( อุดรธานี ), หนามนมวัว, โกโรโกโส, หนามเกาะไก่( นครราชสีมา ), ไก่ให้( พิษณุโลก), กะอิด(ราชบุรี), ก่อทิง(ชัยภูมิ),...

  งา

  ชื่ออื่น ๆ : งาดำ (ทั่วไป),ไอยู่มั้ว (จีน) ชื่อวิทยาศาสตร์  : Sesamum indicum  Linn. ชื่อวงศ์ : PEDALIACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นงา เป็นพรรณไม้ล้มลุกขนาดเล็ก ลำต้นจะตั้งตรงถึงยอด และมีความสูงประมาณ 3-4 ฟุต ใบงา ลักษณะของใบคล้ายกับใบหญ้างวงช้าง มีสีเขียวและมีขนปกคลุมอยู่เล็กน้อย ดอกงา ออกดอกเดี่ยว มีสีขาวอมม่วง จะแตกดอกออกรอบ ๆ ลำต้นแล้วก็บิดมาอยู่ในแนวเดียวกัน ด้านหนึ่ง ดอกงามน่าดูมาก ผลงา ลักษณะของผลงาคล้ายกับผลโคโก้ ซึ่งมีขนาดโตเท่ากับนิ้วก้อย และเมื่อผลแก่เราจะถอนต้น...

  งวงชุ่ม

  ชื่ออื่น : งวงชุ่ม, เครือเขามวก(หนองคาย), ตีนตั่งตัวแม่(ลำปาง) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Combretum pilosum Roxb. ชื่อวงศ์ : COMBRETACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นงวงชุ่ม เป็นพรรณไม้พุ่ม หรือไม้เถาแตกกิ่งก้านสาขาออกรอบ ๆ ต้น ตามกิ่งก้านปกคลุมไปด้วย ขนอ่อน ๆ สีน้ำตาล มีเนื้อไม้แข็ง ลำต้นสูงประมาณ 15-20...

  งิ้ว (งิ้วบ้าน)

  ชื่ออื่น ๆ : งิ้ว, บักมี้(จีน), งิ้วปง, งิ้วปกแดง, สะเน้มระกา(ชอง-จันทบุรี), งิ้วแดง(กาญจนบุรี), งิ้วบ้าน(ทั่วไป) ชื่อสามัญ : Kapok Tree, Cotton Tree, Red Cotton Tree, Silk Cotton Tree,Shving Brush ชื่อวิทยาศาสตร์ : Bombax ceiba L. ชื่อวงศ์ : BOMBACACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นงิ้ว เป็นพรรณไม้ยืนต้น...

  งิ้วป่า

  ชื่ออื่น : งิ้วป่า(ประจวบคีรีขันธ์, ภาคใต้), ไกร่(เชียงใหม่), นุ่นป่า(ภาคกลาง), งิ้วป่าดอกขาว, งิ้วดอกขาว, ไกร (ภาคเหนือ), นุ่นป่า(ภาคกลาง) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Bombax anceps Pierre var. anceps  ชื่อวงศ์ : Bombaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นงิ้วป่า เป็นไม้ต้นขนาดกลางถึงใหญ่ ผลัดใบ สูง 15-25 เมตร ลำต้นเปลาตรง มีหนามตามลำต้นและกิ่งก้าน มักมีพูพอนต่ำๆ...

  เงาะ

  ชื่ออื่น ๆ : เงาะ, เงาะป่า(นครศรีธรรมราช), พรวน(ปัตตานี), กะเมาะแต, มอแต, อาเมาะแต(มาเลย์ปัตตานี) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Nephelium lappaceum Linn. ชื่อวงศ์ : SAPINDACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นเงาะ เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง แตกกิ่งก้าน ใบเงาะ เป็นใบประกอบรูปขนนก ใบย่อยรูปโค้ง หรือรูปไข่กลับ ดอกเงาะ ออกช่อที่ปลายยอด เป็นกลุ่มย่อย ช่อดอกมีกิ่ง...

  สมุนไพรน่าสนใจ

  สมุนไพรยอดฮิต