วันพฤหัสบดี 5 สิงหาคม 2021
หน้าแรก สมุนไพรหมวดอักษร ห

สมุนไพรหมวดอักษร ห

  หงอนไก่ไทย

  ชื่ออื่น ๆ : ดอกด้าย (ภาคเหนือ), หงอนไก่ดอกกลม , หงอนไก่ฟ้า (ภาคกลาง) , พอคอที (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), หงอนไก่ดง (นครสวรรค์) , แชเสี่ยง (จีนแต้จิ๋ว) ชื่อสามัญ : Will Cockcomb, Cockcomb ชื่อวิทยาศาสตร์ : Celosia argentea Linn. ชื่อวงศ์ : AMARANTHACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : หงอนไก่ไทย เป็นพรรณไม้พุ่มขนาดเล็ก แตกกิ่งก้านสาไม่มากนัก และไม่มีแก่นด้าย...

  หญ้ากกดอกขาว

  ชื่ออื่น ๆ : หญ้าหัวโม่ง (สุราษฏร์ธานี) , จุยโงวซัง (จีน-แต้จิ๋ว) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Kyllinga brevifolia Rottb. ชื่อวงศ์ : CYPERACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : หญ้ากกดอกขาว เป็นพรรณไม้ประเภทเดียวกับหญ้า ลำต้นเป็นเส้นเล็กยาว มีลักษณะเป็นเหลี่ยม ผิวเรียบ มีสีเขียว ลำต้นมีความสูงประมาณ 4-20 นิ้ว ลำต้นมีรากมาก เมื่อขยี้ดม มีกลิ่นหอม ใบหญ้ากกดอกขาว ใบมีลักษณะเป็นเส้น ยาวแคบ ปลายใบแหลม โคนใบเป็นสีม่วง...

  หญ้าเกล็ดปลา

  ชื่ออื่น ๆ : หญ้าเกล็ดปลา (ภาคกลาง) , เหงือกปลาหมอนา , ก้วยกังติ้ง, ไตหยี่หนึ่งจี้ (จีน) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Lippia nodiflora Rich วงศ์ : VERBENACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :  หญ้าเกล็ดปลา เป็นพรรณไม้เลื้อย ปกคลุมดิน ลำต้นยาว ประมาณ 0.5-3 ฟุต ลำต้นมีขนสั้นนุ่มขึ้น และเป็นข้อมีรากออกมายึดเกาะดิน ใบหญ้าเกล็ดปลา  ใบมีลักษณะปลายมน เนื้อใบค่อนข้างหนา ริมขอบใบหยัก เป็นแบบฟันปลา ตั้งแต่ปลายใบจนถึงกลางใบ ฐานใบเล็กเรียว ใบมีขนาดยาวประมาณ 0.5-1...

  หญ้าเกล็ดหอย

  ชื่ออื่น ๆ : โพวตี่กิ้ม, เทียงโอ่วซุย (จีน) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hydrocotyle sibthorpioides Lam. วงศ์ : UMBELLIFERAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :  หญ้าเกล็ดหอย เป็นพรรณไม้ล้มลุก ขนาดเล็ก ลำต้นมีลักษณะ เป็นเส้นเล็กยาวแผ่สาขา ปกคลุมดินเป็นแผ่น ลำต้นมีข้อจะแตกรากฝอยยึดดิน ใบหญ้าเกล็ดหอย ใบมีลักษณะค่อนข้างกลม หรือคล้ายรูปไต โคนใบเว้าเหากัน เป็นรูปหัวใจ ริมขอบใบมีรอยหยัก 5-7 รอย พื้นผิวหลังใบเป็นสีเขียวเข้ม เป็นมัน ส่วนใต้ท้องใบเป็นสีเขียวมีขนสั้นอ่อนนุ่มขึ้นเล็กน้อย ขนาดของใบมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.5-1.6...

  หญ้าไก่นกคุ่ม

  ชื่ออื่น : พูกงเอ็ง, ซัวอะจิเช่า, เจียงตอไฉ่, อึ้งฮวยตี่เต็ง (จีน) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Lactuca polycephala Benth. ชื่อวงศ์ : COMPOSITAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : เป็นพืชล้มลุกจำพวกหญ้า เนื้ออ่อนกลวงเป็นปล้องสูง 1-2 ฟุต ใบรูปหอกเรียวยาวโคนโตเว้าหุ้มต้น สีเขียวเข้ม ยาว 3-4 นิ้ว ดอกเล็กกลีบรูปไข่เล็กๆบานเป็นรูปร่ม สีเหลืองเป็นช่อ ก้านช่อยาวออกที่ปลายต้นและง่ามใบ ออกปลายฤดูหนาว ส่วนที่ใช้เป็นยา : ทั้งต้น สรรพคุณหญ้าไก่นกคุ่ม : ทั้งต้น รสเย็นขมเล็กน้อย แก้ร้อนใน...

  หญ้าขมใบย่น

  ชื่ออื่น : เยี่ยวหมิ่งโควเช่า ชื่อวิทยาศาสตร์ : Teucrium viscidum Bl. ชื่อวงศ์ : COMPOSITAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : เป็นพืชยืนต้นหลายปี ลำต้นและใบมีขนขึ้นประปราย ลำต้นเป็นเหลี่ยมขึ้นตรง สูงประมาณฟุตเศษๆ ใบคู่ มีก้านใบยาวพอสมควร ใบรูปไข่ปลายแหลมยาวประมาณ 1-2 นิ้ว เอ็นหน้าใบเด่นชัด ขอบใบรูปฟันเลื่อย ออกดอกหน้าร้อนถึงหน้าฝน ขึ้นตามฐานใบ สีแดงรูปคล้ายลิ้น ขนขึ้นเต็ม เมื่อขยี้ใบจะรู้สึกมีนํ้าเมือกเหนียว ออกลูกกลมรูปไข่เล็กๆ ส่วนที่ใช้เป็นยา : ทั้งต้น สรรพคุณหญ้าขมใบย่น : ทั้งต้น รสเฝื่อนขมเย็นจัด ทำให้เลือดเย็น แก้อุจจาระเป็นเลือด...

  หญ้าไข่เหา

  ชื่ออื่น ๆ : หญ้าไข่เหา (ภาคเหนือ), หญ้านกเขา (ชัยนาท), สร้อยนกเขา (ชลบุรี) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mollugo pentaphylla Linn. วงศ์ : AIZOACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : หญ้าไข่เหา เป็นพรรณไม้ล้มลุก ลำต้นมีความสูงประมาณ 4-12 นิ้ว ใบหญ้าไข่เหา ใบออกรอบ ๆ ข้อของลำต้น เป็นกระจุก ลักษณะของใบย่อย เป็นรูปยาวเรียว มีขนาดกว้างประมาณ 0.2-0.4 ซม. ยาวประมาณ 2.5-3...

  หญ้าค้อนกลอง

  ชื่ออื่น : หญ้าฆ้อนกลอง, สุแบ, ระงับ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Sphaeranthus africanus Linn. ชื่อวงศ์ : COMPOSITAE  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : หญ้าค้อนกลอง เป็นไม้ล้มลุกอายุปีเดียว ลำต้นตรง สูง 15-50 เซนติเมตร ลำต้นมีปีกตามยาว 3-4 ปีก แตกกิ่งก้านสาขามาก มีกลิ่นน้ำมัน ใบหญ้าค้อนกลอง ใบเดี่ยวรูปขอบขนาน ปลายมน กว้าง 1-4 เซนติเมตร ยาว 2-11 เซนติเมตร โคนสอบแคบมาถึงลำต้น...

  หญ้าคา

  ชื่ออื่น ๆ : คา, หญ้าคา, คาหลวง (ภาคกลาง) , ลาแล, ลาลาง (ภาคใต้), เก้าฮี (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Imperata cylindrica (Linn.) Beauv. ชื่อวงศ์ : GRAMINEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : หญ้าคา เป็นพรรณไม้ล้มลุก จำพวกเดียวกับหญ้า มีเหง้าอยู่ใต้ดิน ลำต้นที่อยู่เหนือดิน มีความสูงประมาณ 1-4.5 ฟุต ใบหญ้าคา ลักษณะของใบออกเป็นกระจุก ตามบริเวณโคนต้น...

  หญ้างวงช้าง

  ชื่ออื่น ๆ : หญ้างวงช้างน้อย (ภาคเหนือ), ผักแพวขาว (กาญจนบุรี), กุนอกาโม (มาเลเซีย-ปัตตานี) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Heliotropium indicum (Linn.) R.Br. ชื่อวงศ์ : BORAGINACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : หญ้างวงช้าง เป็นพรรณไม้ล้มลุก ลำต้นมีความสูง ประมาณ 0.5-3 ฟุต ทั่วลำต้นมีขนสั้น ใบหญ้างวงช้าง เป็นใบเดี่ยว มีลักษณะเป็นรูปไข่ ปลายใบแหลม ริมขอบหยักหรือมีคลื่นเล็กน้อย คนใบหยักเว้าเป็นรูปหัวใจ...

  สมุนไพรน่าสนใจ

  สมุนไพรยอดฮิต