วันจันทร์ 14 มิถุนายน 2021
หน้าแรก สมุนไพรหมวดอักษร ม

สมุนไพรหมวดอักษร ม

  มหาหงส์

  ชื่ออื่น : มหาหงส์, กระทายเหิน, หางหงส์, ตาห่าน, เหินแก้ว, เหินคำ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hedychium coronarium J. Koenig ชื่อวงศ์ : ZINGIBERACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : มหาหงส์ เป็นไม้ล้มลุก อายุหลายปี มีเหง้าใต้ดิน สูง 1.5-2 เมตร ใบมหาหงส์ ใบเดี่ยว เรียงสลับซ้อนเป็นสองแถว รูปหอกแกมขอบขนาน กว้าง 4-8...

  มหาหิงคุ์

  ชื่ออื่น : มหาหิงคุ์, หินแมงค์ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ferula assa-foetida L. ชื่อวงศ์ : UMBELLIFERAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : มหาหิงคุ์ เป็นพรรณไม้พุ่มขนาดเล็ก มีความสูงได้ประมาณ 2-3 เมตร มีหัวอยู่ใต้ดินและมีรากขนาดใหญ่ ลำต้นมีลักษณะตั้งตรง ผิวลำต้นแตกเป็นร่องๆ ที่โคนต้นจะมีใบแทงขึ้นมาจากรากใต้ดิน  ลักษณะของมหาหิงคุ์ คือ ชันน้ำมันหรือยางที่ได้มาจากหัวรากใต้ดินหรือลำต้นของพืชในตระกูล Ferula เป็นสีเหลืองอมสีน้ำตาลและมีกลิ่นฉุน ใบมหาหิงคุ์ ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก 3-4 คู่...

  มะกรูด

  ชื่ออื่น ๆ : มะกรูด, ส้มกรูด, ส้มมั่วผี(ภาคใต้), มะหูด(หนองคาย), ส้มมะกรูด(ภาคกลาง) ชื่อสามัญ : Leech Lime, Kaffir Lime, Porcupine orange ชื่อวิทยาศาสตร์ : Citrus hystrix DC. ชื่อวงศ์ : RUTACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : มะกรูด เป็นพรรณไม้ยืนต้น ขนาดเล็ก ลำต้นเป็นไม้เนื้อแข็ง ผิวเปลือกต้นเรียบ ลำต้นและกิ่งก้านมีหนามแหลม ใบมะกรูด ใบมีลักษณะคล้ายกับใบไม้ 2 ใบ ต่อกันอยู่ ใบมีสีเขียวแก่...

  มะกล่ำตาช้าง

  ชื่ออื่น : มะกล่ำตาช้าง, มะกล่ำต้น(กลาง), มะโหกแดง(ภาคเหนือ), มะหัวแดง, มะแดง, มะก้ำต้น, มะกล่ำตาช้าง, ไฟ(ใต้), ปี้จั่น ชื่อวิทยาศาสตร์ : Adenanthera pavonina L. ชื่อสามัญ : Red Wood, Coral Woood ชื่อวงศ์ : Mimosaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : มะกล่ำตาช้าง เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่ ผลัดใบระยะสั้น สูงได้ถึง 20 เมตร เรือนยอดแผ่กิ่งกว้าง ต้นทรงโปร่ง เปลือกต้นหนาสีน้ำตาลอ่อน เปลือกชั้นในนุ่มสีครีมอ่อน ...

  มะกล่ำตาหนู

  ชื่ออื่น ๆ : มะกล่ำตาหนู, กล่ำตาไก่, มะกล่ำเครือ, กล่ำเครือ, มะแค้ก, มะกล่ำแดง (ภาคเหนือ-เชียงใหม่), ชะเอมเทศ, ตากล่ำ (ภาคกลาง), เกมกรอม (สุรินทร์), มะขามเถา, ไม้ไฟ (ตรัง), โทวกำเช่า, เซียงจือจี้ (จีน-แต้จิ๋ว) ชื่อสามัญ : American Pea, Prayer Beads,...

  มะกล่ำเผือก

  ชื่อเรียกอื่นๆ : มะกล่ำเผือก, มะกล่ำตาหนู, แปบฝาง (เชียงใหม่), คอกิ่ว, มะขามป่า (จันทบุรี), มะขามย่าน (ตรัง), โกยกุกเช่า (จีนแต้จิ๋ว) และ จีกู่เฉ่า (จีนกลาง) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Abrus pulchellus Wall. Ex Thwaites subsp. วงศ์ : LEGUMINOSAE ลักษณะทางพฤษศาสตร์ : มะกล่ำเผือก เป็นไม้เถาเลื้อยพาดพันกับต้นไม้อื่นหรือเลื้อยบนพื้นดิน ยาวประมาณ 50-100 เซนติเมตร ลำต้นแตกกิ่งก้านมากเป็นพุ่มทึบ...

  มะกอก

  ชื่ออื่น : มะกอก, กูก, กอกกุก(เชียงราย), กอกเขา(นครศรีธรรมราช), ไพแซ(กะเหรี่ยง-เชียงใหม่), กอกหมอง(เงี้ยว-เชียงใหม่), กราไพ้ย, ไพ้ย(กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี), ตะผร่าเหมาะ(กะเหรี่ยงแดง), กอกป่า(เมี่ยน), มะกอกไทย(ไทลื้อ), มะกอกป่า(เมี่ยน), สือก้วยโหยว(ม้ง) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Spondias pinnata (L.f.) Kurz. ชื่อวงศ์ : Anacardiaceae  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : มะกอก เป็นไม้ยืนต้นผลัดใบ มีความสูงของต้นประมาณ 15-25เมตร ลำต้นตั้งตรงและมีลักษณะกลม เรือนยอดเป็นพุ่มกลม แตกกิ่งก้านโปร่ง กิ่งมักห้อยลง...

  มะกอกเกลื้อน

  ชื่ออื่น : มะกอกเกลื้อน, กอกกัน, ซาลัก, มะกอกเลือด, มะเกิ้ม, มะเลื่อม, มักเหลี่ยม, มะกอกเลื่อม ชื่อวิทยาศาสตร์ : Canarium subulatum Guill. ชื่อวงศ์ : BURSERACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : มะกอกเกลื้อน เป็นไม้ยืนต้น สูง 10-15 เมตร เปลือกสีน้ำตาล เมื่อสับดูจะมีกลิ่นหอมแรงและมียางสีขาว ตามกิ่งมีแผลใบเห็นเด่นชัด ใบมะกอกเกลื้อน เป็นใบประกอบแบบขนนก มีใบย่อย 2-5...

  มะกอกน้ำ

  ชื่ออื่น : มะกอกน้ำ, สารภีน้ำ, สีชัง, สมอพิพ่าย ชื่อวิทยาศาสตร์ : Elaeocarpus hygrophilus Kurz ชื่อวงศ์ : ELAEOCARPACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : มะกอกน้ำ เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง แตกกิ่งก้านสาขามาก พบขึ้นตามริมน้ำ ตามชายฝั่งทะเล ตามป่าโกงกาง ป่าพรุ ต้นสูง 3-12 เมตร เปลือกลำต้นค่อนข้างเรียบ สีน้ำตาล ตามกิ่งมีรอยแผลใบชัดเจน ใบมะกอกน้ำ เป็นใบเดี่ยว รูปขอบขนานหรือรูปไข่กลับ...

  มะกอกเผือก

  ชื่ออื่น : มะกอกเผือก, กอกดอน, กอกผี, กอกปีศาจ, มะกอกโคก, กอกเขมร ชื่อวิทยาศาสตร์ : Schrebera swietenides Roxb. ชื่อวงศ์ : OLEACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : มะกอกเผือก เป็นไม้ต้น ผลัดใบ สูง 7-15 เมตร ใบมะกอกเผือก เป็นใบประกอบแบบขนนก มีใบย่อย 7-9 ใบ รูปไข่ กว้าง 2-4 เซนติเมตร ยาว...

  สมุนไพรน่าสนใจ

  สมุนไพรยอดฮิต