วันจันทร์ 14 มิถุนายน 2021
หน้าแรก สมุนไพรหมวดอักษร ฟ

สมุนไพรหมวดอักษร ฟ

  ฟองสมุทร

  ชื่ออื่น ๆ : ฟองสมุทร, พวงม่วง, เทียนหยด(กรุงเทพฯ), เครือออน(แพร่), สาวบ่อลด(เชียงใหม่), เอี่ยฉึ่ง(จีน) ชื่อสามัญ : Golden Dew Drop, Crepping Sky Flower, Pigeon-Berry ชื่อวิทยาศาสตร์ : Duranta repens Linn. วงศ์ : VERBENACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ฟองสมุทร เป็นพรรณไม้พุ่ม แตกกิ่งก้านสาขารอบ ๆ ต้น ลำต้นสูงประมาณ 2-3 เมตร ตามกิ่งอาจจะมีหนามบ้างเล็กน้อย ...

  ฟัก

  ชื่ออื่น ๆ : ฟัก, ฟักขาว, ฟักเขียว, ฟักจีน, แฟง(ภาคกลาง), ขี้พร้า(ภาคใต้), ฟักขี้หมู, ฟักจิง, มะฟักขม, มะฟักหม่น, มะฟักหม่นขม(ภาคเหนือ), มะฟักหอม(แม่ฮ่องสอน), ดีหมือ, ลุ่เค้ส่า(กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), ตังกวย(จีน) ชื่อสามัญ : Wax Gourd, White Gourd, Chinese Water Melon,...

  ฟักข้าว

  ชื่ออื่น ๆ : ฟักข้าว, ฟันเข้า, ผักเข้า (เชียงใหม่), ขี้กาเครือ (ตานี) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Momordica cochinchinensis Spreng. ชื่อวงศ์ : CUCURBITACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ฟักข้าว เป็นพรรณไม้เลื้อย ที่มีเถาเป็นสี่เหลี่ยม และต้องอาศัยพาดพันกับต้นใหญ่ หรือขึ้นตามร้านที่ทำไว้ให้ ตามข้อของเถาจะมีมือสำหรับจับหรือเกาะซึ่งคล้ายกับผักตำลึง ลำเถามีขนาดโตเท่าข้อมือได้ หรืออาจจะเล็กและใหญ่กว่านี้ก็มี สีเขียวคล้ำ ๆ สามารถเลื้อยไปได้ไกลและยาว ใบฟักข้าว ออกใบเดี่ยว เรียงกันตามข้อต้น ลักษณะของใบเป็นรูปสามแฉก ปลายแฉกแต่ละแฉกนั้นจะแหลม โตเท่าฝ่ามือหรือเล็กกว่านี้...

  ฟักทอง

  ชื่ออื่น ๆ : ฟักทอง, มะฟักแก้ว(เหนือ), มะน้ำแก้ว(เลย), น้ำเต้า(ใต้), หมักอื้อ(เลย-ปราจีนบุรี), หมากฟักเหลือง(ฉาน-แม่ฮ่องสอน), เหลืองเคล่า, หมักคี้ส่า ชื่อสามัญ : Pumpkin ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cucurbita maxima Duchesne. ชื่อวงศ์ : CUCURBITACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ฟักทอง เป็นพรรณไม้ล้มลุก ที่มีลำต้นเป็นเถาเลื้อยไปตามพื้นดินและต้องการหลักยึด ตามลำเถาจะมีมือเอาไว้เกาะ เถามีขนาดยาว ใหญ่ และมีขนสาก ๆ ปกคลุมอยู่ มีสีเขียว ใบฟักทอง ออกใบเดี่ยว ตามลำเถา ใบของฟักทองเป็นแผ่นใหญ่สีเขียว...

  ฟ้าทะลายโจร

  ชื่ออื่น : ฟ้าทะลายโจร, หญ้ากันงู(สงขลา), น้ำลายพังพอน, ฟ้าสาง(พนัสนิคม), เขยตายยายคลุม, สามสิบดี(ร้อยเอ็ด) เมฆทะลาย(ยะลา), ฟ้าสะท้าน(พัทลุง) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Andrographis paniculata (Burm.f.) Wall.ex Nees ชื่อสามัญ : Kariyat , The Creat ชื่อวงศ์ : ACANTHACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นฟ้าทะลายโจร เป็นไม้ล้มลุก สูง 30-70 ซม. ทุกส่วนมีรสขม...

  เฟินเงิน

  ชื่ออื่น : เฟินเงิน, เฟินเงินใบเขียว, เฟินแซ่เงิน, หงบวยปิก, ห่งบวยเช่า ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pteris ensiformis Burm.f. ชื่อวงศ์ : PTERIDACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : เฟินเงิน เป็นเฟินที่มีเหง้าสั้นๆ เลื้อยตามดิน ก้านใบสีเขียว ใบเฟินเงิน มี 2 ชนิด ใบที่ไม่สร้างสปอร์ ใบย่อยรูปร่างกลมรี ขอบใบจักเล็กน้อยสีเขียวเข้มใบที่สร้างสปอร์ใบประกอบแบบขนนก ใบย่อยรูปขอบขนานแคบ ๆ ความยาวแต่ละใบไม่เท่ากัน กลุ่มของสปอร์เกิดตามขอบใบ สวนพฤกษศาสตร์ฯ...

  สมุนไพรน่าสนใจ

  สมุนไพรยอดฮิต