วันพฤหัสบดี 5 สิงหาคม 2021
หน้าแรก สมุนไพรหมวดอักษร ย

สมุนไพรหมวดอักษร ย

  ยอบ้าน

  ชื่ออื่น ๆ : ยอบ้าน(ภาคกลาง), มะตาเสือ(ภาคเหนือ), ยอ, แยใหญ่(กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Morinda citrifolia  L. ชื่อวงศ์ : Rubiaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ยอบ้าน เป็นไม้ต้น สูง 2-6 เมตร เปลือกต้นสีน้ำตาล แตกเป็นสะเก็ดแล้วหลุดออก กิ่งอ่อนเป็นสี่เหลี่ยม ใบยอบ้าน เป็นใบเดี่ยว ออกตรงข้าม รูปรี กว้าง 8-15 ซม. ยาว...

  ยอป่า

  ชื่ออื่น : ยอป่า(นครราชสีมา ทั่วไป), คุย(พิษณุโลก), อุ้มลูกดูหนัง(สระบุรี), สลักป่า, สลักหลวง(ภาคเหนือ), ยอเถื่อน ชื่อวิทยาศาสตร์ : Morinda elliptica Ridl. ชื่อวงศ์ : Rubiaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ยอป่า เป็นไม้พุ่ม หรือไม้ยืนต้นขนาดกลาง สูงประมาณ 5 เมตร ผลัดใบ ทรงพุ่มมีกิ่งก้านไม่เป็นระเบียบ  กิ่งอ่อนและยอดอ่อนมีขน ลำต้นสั้น คดงอ เปลือกต้นสีน้ำตาลหรือเทา แตกเป็นร่องลึกตามยาว และแนวขวาง หรือเป็นสะเก็ดสี่เหลี่ยมเล็กๆ...

  ยั้ง

  ชื่ออื่น : ยั้ง, เถาวัลย์ยั้ง, กังกะว๊ะ, ฮ่อกะอ๊ะ, เครือเดา, เดาหลวง, หนามเปา , หัวไอ้เหล็ก ชื่อวิทยาศาสตร์ : Smilax ovalifolia Roxb. ชื่อวงศ์ : SMILACACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ยั้ง เป็นไม้เถาขนาดเล็ก เถากลม มีมือเกาะพันตามต้นไม้อื่นได้ 3 – 4 เมตร มักมีหนามรอบเถา ใบยั้ง ใบเป็นใบเดี่ยว...

  ยางน่องเถา

  ชื่ออื่น : ยางน่องเถา, เครือน่อง, ยางน่องเครือ(อุบลราชธานี), น่อง ชื่อวิทยาศาสตร์ : Strophanthus caudatus (Linn.) Kurz. ชื่อวงศ์ : Apocynaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ยางน่องเถา เป็นไม้เถาเนื้อแข็งเลื้อยพาดพันต้นไม้อื่น สูงได้ถึง 12 เมตร เถากลม เกลี้ยง เปลือกสีน้ำตาลแดง ไส้อ่อน ทั้งต้นมีน้ำยางสีขาวมีพิษ ใบยางน่องเถา เป็นใบเดี่ยว หนาเรียบ แข็ง ใหญ่และยาว...

  ยางนา

  ชื่ออื่น : ยางนา, กาตีล, ขะยาง, จะเตียล, จ้อง, ชันนา, ทองหลัก, ยาง, ยางกุง, ยางขาว, ยางควาย, ยางใต้, ยางเนิน, ยางแม่น้ำ, ยางหยวก, เยียง, ร่าลอย, เห่ง, ยางตัง ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dipterocarpus alatus Roxb. ชื่อวงศ์ : DIPTEROCARPACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์...

  ย่านาง

  ชื่ออื่น ๆ : ย่านาง, จ้อยนาง(เชียงใหม่), เถาวัลย์เขียว(กลาง), ยาดนาง, วันยอ(สุราษฎร์ธานี), เถาร้อยปลา, ปู่เจ้าเขาเขียว, เถาย่านาง, ย่านางขาว, ย่านนาง, หญ้าภคินี, เถาหญ้านาง(ไทย) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Tiliacora triandra (Colebr.) Diels วงศ์ : Menispermaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ย่านาง ไม้เถาเลื้อย เถากลมขนาดเล็ก มีเนื้อไม้ เลื้อยพันตามต้นไม้ หรือกิ่งไม้ เถามีสีเขียว ยาว...

  ย่านางแดง

  ชื่ออื่น : ย่านางแดง, เถาขยัน, ขยัน, สยาน, ขยาน, เครือขยัน ชื่อวิทยาศาสตร์ : Bauhinia strychnifolia Craib ชื่อวงศ์ : FABACEAE (LEGUMINOSAE–CAESALPINIOIDEAE) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ย่านางแดง ไม้เถาเลื้อยค่อนข้างแข้ง ขนาดใหญ่มีเหง้าหัวใต้ดิน เถายาวประมาณ 4-10 เมตร สีน้ำตาลเกลี้ยงพาดตามต้นไม้อื่น กิ่งแขนแขนงแยกออกจากง่ามใบสลับกันไปเป็นระเบียบตามปลายกิ่งแขนง มีมือม้วนเป็นคู่ ๆ ตรงข้ามกับสำหรับเกาะยึด ใบย่านางแดง ใบเดี่ยวออกเรียงสลับมีหูใบเล็ก ๆ 1 คู่...

  ยาสูบ

  ชื่ออื่น ๆ : ยาสูบ, จะวั้ว(เขมร-สุรินทร์) ชื่อสามัญ : Tobacco ชื่อวิทยาศาสตร์ : Nicotiana tabacum Linn. ชื่อวงศ์ : SOLANACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ยาสูบ เป็นพรรณไม้ล้มลุก ที่มีอายุอยู่ได้เพียงปีเดียว ไม่แตกกิ่งก้านสาขา ทุกส่วนของลำต้นจะปกคลุมไปด้วยขนที่อ่อนนิ่ม ลำต้นสูงประมาณ 1-1.5 เมตร ใบยาสูบ เป็นไม้ใบเดี่ยว ออกเรียงตรงข้ามันเป็นคู่ ๆ ไปตามข้อต้น ลักษณะของใบเป็นรูปไข่กลับ โคนใบจะแคบแทบจะไม่มีก้านใบเลย ใบมีขนาดโตและหนา มีขนอ่อน ๆ ปกคลุมอยู่ด้วยสีเขียว ...

  ยี่เข่ง

  ชื่ออื่น ๆ : ยี่เข่ง, คำฮ่อ(ภาคเหนือ), จีหมุ่ยอวย(จีน-แต้จิ๋ว) ชื่อสามัญ : Crape Myrtle ชื่อวิทยาศาสตร์ : Lagerstroemia indica Linn. ชื่อวงศ์ : LYTHRACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ยี่เข่ง เป็นพรรณไม้ล้มพุ่ม แตกกิ่งก้านสาขาออกรอบ ๆ ต้น ผิวลำต้นสีเทาหรือเกือบขาว เรียบ ลอกได้เป็นแผ่นบาง ๆ กิ่งก้านอ่อน มีปีกแคบ ๆ จึงทำให้ดูเหมือนเป็นสี่เหลี่ยม ลำต้นสูงประมาณ 7 เมตร ...

  ยี่โถ

  ชื่ออื่น ๆ : ยี่โถ, อินโถ(พายัพ), ยี่โถจีน(ไทย) ชื่อสามัญ : Ceylon tree, South sea rose, Oleander ชื่อวิทยาศาสตร์ : Nerium indicum Mill. ชื่อวงศ์ : APOCYNACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ยี่โถ เป็นพรรณไม้พุ่มชนิดหนึ่ง แตกกิ่งก้านสาขาไม่มากนัก ที่ลำต้นจะมียางสีขาวคล้ายน้ำนม ใบยี่โถ เป็นไม้ใบเดี่ยว ลักษณะของใบเป็นรูปหอก ปลายแหลมและโคนใบสอบ ของเรียบไม่มีจัก มีสีเขียวเข้ม ขนาดของใบกว้างประมาณ 1.5-2 ซม....

  สมุนไพรน่าสนใจ

  สมุนไพรยอดฮิต