Sunday, September 24, 2023

น้ำสมุนไพรที่เหมาะกับคนธาตุดิน

น้ำขิง

ชื่อสมุนไพร : ขิง ชื่ออื่น ๆ : ขิงเผือก (เชียงใหม่), ขิงแดง, ขิงแกลง (จันทบุรี), สะเอ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), เกีย (จีน), ขิงบ้าน ชื่อสามัญ : Ginger ชื่อวิทยาศาสตร์ : Zingiber officinale  Roscoe ชื่อวงศ์ : ZINGIBERACEAE ขั้นตอนการทำ น้ำขิง : ส่วนผสม ขิงสด 15 กรัม (ขิงหั่นขนาด 1 นิ้ว...

น้ำสมุนไพรที่เหมาะกับคนธาตุน้ำ

น้ำแห้ว

ชื่อสมุนไพร : แห้ว ชื่ออื่น ๆ :  แห้วจีน, แห้วทรงกระเทียม ชื่อสามัญ :  Waternut,Chinese water chestnut ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Eleocharis dulcis ชื่อวงศ์ : Cyperaceae ขั้นตอนการทำ น้ำแห้ว : ส่วนผสม แห้วต้มสุกปอกเอาแต่เนื้อ 6-8 หัว (50 กรัม) น้ำเชื่อมจากน้ำตาลไม่ฟอกสี 2 ช้อนโต๊ะ (30 กรัม) เกลือเสริมไอโอดีนเล็กน้อย วิธีทำ นำแห้วใส่เครื่องปั่น เติมน้ำต้มสุก...

น้ำส้มโอ

ชื่ออื่น ๆ : ส้มโอ ชื่ออื่น ๆ : มะขุน, มะโอ (ภาคเหนือ), โกร้ยตะลอง (เขมร), ลีมาบาลี (มลายู-ยะลา), อิ่ว (จีน), สังอู (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) ชื่อสามัญ : Pummelo, Shaddock ชื่อวิทยาศาสตร์ : Citrus maxima Merr. ชื่อวงศ์ : RUTACEAE ขั้นตอนการทำ น้ำส้มโอ : ส่วนผสม ส้มโอแกะเอาแต่เนื้อ    2     ถ้วย น้ำเชื่อม ...

น้ำสมุนไพรที่เหมาะสมกับคนธาตุลม

น้ำสมุนไพรแบ่งธาตุเจ้าเรือน