วันพฤหัสบดี 5 สิงหาคม 2021
หน้าแรก สมุนไพรหมวดอักษร ต

สมุนไพรหมวดอักษร ต

  ตรีชวา

  ชื่ออื่น : ตรีชวา, หางกระรอก, หางแมว, เขียวพระสุจริต ชื่อวิทยาศาสตร์ : Justicia betonica L. ชื่อวงศ์ : ACANTHACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นตรีชวา ไม้พุ่มสูง ประมาณ 0.5 – 1 เมตร ใบตรีชวา ใบเดี่ยว ออกตรงข้ามรูปรี กว้าง 2 – 2.5 ซม. ยาว 6...

  ตองแตก

  ชื่ออื่น :  ตองแตก, ตองแต่(ประจวบคีรีขันธ์), ถ่อนดี, ทนดี(ภาคกลาง, ตรัง), โทะโคละ, พอบอเจ๊าะ(กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), นองป้อง, ลองปอม(เลย) ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Baliospermum montanum  Muell.A ชื่อพ้อง :  Baliospermum solanifolium  (Burm.) Suresh ชื่อวงศ์ :   EUPHORBIACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :  ต้นตองแตก เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก สูง 1-2 เมตร แตกแขนงจากโคนต้น ก้านใบเรียวยาว ยาว 2-6 ซม. ยอดอ่อนมีขน ใบตองแตก เดี่ยวเรียงสลับ มีขนาดและรูปร่างต่างๆ...

  ต้อยตั่ง

  ชื่ออื่น : ต้อยตั่ง, ปิงปัง, หญ้าดีดไฟ, ต้องตั่ง, ผักดีด ชื่อวิทยาศาสตร์ : Solunum Spirale Roxb. ชื่อวงศ์ : SOLANACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นต้อยตั่ง เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก ลำต้นทรงสี่เหลี่ยมแข็งมีข้อห่าง ๆ ตั้งตรง สูงประมาณ 1 – 3 เมตร ใบต้อยตั่ง ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปวงรีหรือรูปวงรีแกมรูปไข่กลับ ใบกว้าง...

  ต้อยติ่ง

  ชื่ออื่น ๆ : ต้อยติ่ง, ต้อยติ่งฝรั่ง ,ต้อยติ่งเทศ, ต้อยติ่งน้ำ ,ต้นอังกาบ ,อังกาบฝรั่ง, เป๊าะแป๊ะ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ruellia tuberosa Linn. ชื่อวงศ์ : ACANTHACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นต้อยติ่ง เป็นพรรณไม้ล้มลุก ตามลำต้นจะมีขนอ่อน ๆ ขึ้นปกคลุมอยู่เล็กน้อย ลำต้นสูงประมาณ 20-30 ซม. ใบต้อยติ่ง ออกใบเดี่ยว เรียงกันเป็นคู่ ๆ ไปตามข้อต้น ลักษณะของใบเป็นรูปมนรี ปลายใบมน โคนใบแหลม...

  ต้อยติ่งไทย

  ชื่ออื่นๆ : ต้อยติ่งไทย, ต้อยติ่งนา (ภาคกลาง) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hygrophila erecta (Burm.)Hochr. ชื่อวงศ์ : ACANTHACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นต้อยติ่งไทย เป็นพรรณไม้ล้มลุก แตกกิ่งก้านสาขาออกรอบ ๆ ต้น ลำต้นจะเป็นเหลี่ยมเกลี้ยง สูงประมาณ 3-4 ฟุต ใบต้อยติ่งไทย เป็นไม้ใบเดี่ยว ออกเรียงกันเป็นคู่...

  ต่อไส้

  ชื่ออื่นๆ : ต่อไส้, ก้ามปู, หมากก้ามปู(อุบลราชธานี), กวง, กุม, โลด, โลดน้ำ, ต่อไส้ขาว, สิบไส้(ภาคใต้),ไก่เถื่อน, ตาลอีลิ้น(ภาคกลาง), ข้าวตาก, ง้วนพู(ภาคตะวันออก), คางลาง(ภาคกลาง), จ๊าตอง, เพี้ยฟาน(ภาคเหนือ), ตานโขมย(กาญจนบุรี), แมงเม่า(ภาคตะวันออกเฉียงใต้) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Allophylus cobbe (L.) Raeusch. ชื่อวงศ์ : Sapindaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นต่อไส้ เป็นไม้พุ่มหรือไม้ยืนต้นขนาดเล็ก สูง 1.5-3 เมตร ลำต้นตั้งตรง...

  ตะโกนา

  ชื่ออื่น :  ตะโกนา, โก, นมงัว, มะโก, มะถ่าน, ไฟผี, พระยาช้างดำ ชื่อสามัญ :  Ebony ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Diospyros rhodocalyx Kurz ชื่อวงศ์ :  Ebenaceae  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :  ต้นตะโกนา เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง  ไม่ผลัดใบ สูงประมาณ 8-15 เมตรลำต้นเปลา ตรง แต่แตกกิ่งต่ำ เปลือกสีดำ แตกเป็นสะเก็ตหนา ๆ...

  ตะโกสวน

  ชื่ออื่น :  ตะโกสวน, ปลาบ, มะเขือเถื่อน, มะสุลัวะ, ตะโกไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ : Diospyros peregrine Guerke. ชื่อวงศ์ : EBENACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นตะโกสวน เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง สูงประมาณ 15 เมตร ไม่ผลัดใบ เปลือกต้น มีสีดำแต้มสีขาว แตกเป็นร่องลึก เนื้นในเปลือกสีแดงเข้ม ใบตะโกสวน เมื่ออ่อนมีสีแดง ใบแคบ รูปขอบขนาน เนื้อใบหนาคลายแผ่นหนัง...

  ตะขบไทย

  ชื่อเรียกอื่นๆ : ตะขบไทย, ครบ(ปัตตานี), มะเกว๋นควาย(ภาคเหนือ), ตะขบควาย(ภาคกลาง), กือคุ(มลายู ปัตตานี) ชื่อสามัญ : Coffee Plum, Indian Cherry, Indian Plum, East Indian Plum, Rukam และ Runeala Plum ชื่อวิทยาศาสตร์ : Flacourtia jangomas (Lour.) Raeusch. ชื่อวงศ์ : FLACOURTIACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :  ต้นตะขบไทย เป็นพรรณไม้ยืนต้นผลัดใบขนาดเล็กถึงขนาดกลาง แตกกิ่งก้านสาขาที่เรือนยอดของต้น...

  ตะขบป่า

  ชื่ออื่นๆ : ตะขบป่า, เบนโคก (อุบลราชธานี), ตานเสี้ยน, มะแกว๋นนก, มะแกว๋นป่า, มะขบ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Flacourtia indica (Burm.f.) Merr. ชื่อวงศ์ : Flacourtiaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นตะขบป่า เป็นไม้พุ่มหรือไม้ต้นขนาดเล็ก ผลัดใบ สูง 2-15 เมตร ลำต้น และกิ่งใหญ่ๆมีหนามแหลม กิ่งแก่ๆมักจะไม่มีหนาม กิ่งอ่อนมีหนามแหลมตามซอกใบ หนามยาว...

  สมุนไพรน่าสนใจ

  สมุนไพรยอดฮิต