วันอังคาร 3 สิงหาคม 2021
หน้าแรก สมุนไพรหมวดอักษร ส

สมุนไพรหมวดอักษร ส

  สกุณี

  ชื่ออื่น ๆ : สกุณี, สัตคุณี(ราชบุรี), ตาโหลน(สตูล), แหนแดง(ภาคเหนือ), แฮ้น(นครสวรรค, ชุมพร), ขี้มอด(นครปฐม), เปียแคร้(เขมร-จันทบุรี), ประคำขี้ควาย(ภาคใต้), ตีนนก(จันทบรี-ตราด) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Terminalia calamansanai (Blanco) Rolfe. วงศ์ : COMBRETACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : สกุณี เป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลาง จนถึงขนาดใหญ่ จะแตกกิ่งก้านสาขาที่เรือนยอดของต้น ซึ่งจะแผ่กว้างแบนและมักจะมีพูพอนขนาดเล็ก กิ่งอ่อนมีขนนุ่มคลุมอยู่ หรืออาจเกลี้ยงเปลือกเป็นร่องตื้น ๆ สีน้ำตาลอมเทา ลำต้นสูงประมาณ 8-30 เมตร ...

  สนทราย

  ชื่ออื่น : สนทราย, เสียวน้อย(อุบลราชธานี), สนหอม(จันทบุรี), ก้านถินแดง, สนนา(สุราษฎร์ธานี), สนสร้อย(นครศรีธรรมราช), สนเทศ(ปัตตานี) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Baeckea frutescens L. ชื่อวงศ์ : MYRTACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : สนทราย เป็นไม้พุ่มจำพวกสน แตกกิ่งก้านสาขาเป็นจำนวนมาก มีความสูงของต้นประมาณ 5 เมตร ล้ำต้นเป็นสีเทาอมน้ำตาล เนื้อไม้เป็นสีน้ำตาล มีความแข็งแรงทนทาน กิ่งแตกเป็นเนื้อมีขนสีน้ำตาลแดง ลักษณะของกิ่งมักลู่ลง กิ่งมีสีน้ำตาลอ่อน เรียวยาว เปลือกแตกเป็นขุย ใบสนทราย เป็นใบเดี่ยว ออกเรียงตรงข้ามเป็นคู่ๆ...

  สนทะเล

  ชื่ออื่น ๆ : สนทะเล, กู (ภาคใต้) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Casuarina equisetifolia J.R. & G. Forst. ชื่อวงศ์ : CASAURINACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : สนทะเล เป็นพรรณไม้ยืนต้น ขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่ ลักษณะของลำต้นเหมือนรูปกรวยคว่ำ ปลายแหลม เปลือกลำต้นแตกเป็นสะเก็ดเล็ก ๆ สีน้ำตาลปนเทา ลำต้นสูงประมาณ 10-20 เมตร ใบสนทะเล เป็นไม้ใบประกอบ มีขนาดเล็กแหลม คล้ายฟันเลื่อยมีสีขาวเขียว ติดอยู่รอบข้อของกิ่งย่อย ข้อหนึ่งจะมีใบย่อยอยู่ประมาณ...

  สนหางสิงห์

  ชื่ออื่น ๆ : สนหางสิงห์, สนเทศ, สนแผง(กรุงเทพฯ), จันทยี(เชียงใหม่), เช่อป๋อ(จีนกลาง), เฉ็กแปะ(แต้จิ๋ว) ชื่อสามัญ : Chimese Arborvitae, Orientali Arborvitae ชื่อวิทยาศาสตร์ : Thuja orientalis Endl. ชื่อวงศ์ : CUPRESSACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : สนหางสิงห์ เป็นพรรณไม้ยืนต้น แตกกิ่งก้านสาขามากมาย และลำต้นจะบิดเป็นเกลียว เปลือกต้นมีสีน้ำตาลอมแดง ลำต้นจะสูงเต็มที่ประมาณ 20 เมตร ใบสนหางสิงห์ เป็นใบร่วมหรือใบประกอบแบบขนนกหลาชั้น เรียงเป็นแผง...

  สบู่ดำ

  ชื่ออื่น ๆ : สบู่ดำ, สบู่หัวเทศ, สลอดดำ, สลอดป่า, สบู่ดำ, สลอดใหญ่, สี่หลอด(ภาคกลาง), หมักเยา, มะเยา, มะหัว, มะหุ่งฮั้ว, มะโห่ง, หงเทก(ภาคเหนือ), หมาเฟิงสู้(จีนกลาง), มั่วฮวงชิ่ว(แต้จิ๋ว) ชื่อสามัญ : Barbados Nut, Purge Nut, Curcas Bean, Physic...

  สบู่แดง

  ชื่ออื่น : สบู่แดง, ละหุ่งแดง(กลาง), สบู่แดง(กลาง), สบู่เลือด, สลอดแดง, หงษ์เทศ(ปัตตานี) ชื่อสามัญ : Bellyache Bush ชื่อวิทยาศาสตร์ : Jatropha gossypifolia L. วงศ์ : EUPHORBIACEAE ลักษณะทางพฤกษ์ศาสตร์ : ต้นสบู่แดง จัดเป็นไม้พุ่ม มีความสูงประมาณ 1-2 เมตร ลำต้นมีสีเทา ลำต้นแผ่กิ่งก้านออกไป พบได้ทั่วไป เป็นไม้ที่ชอบอากาศแห้ง กลางแจ้ง และเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนปนทรายและระบายน้ำดี...

  สบู่เลือด

  ชื่ออื่นๆ : สบู่เลือด, บัวกือ(เชียงใหม่, เพชรบุรี), บัวเครือ(เพชรบูรณ์), บัวบก(กาญจนบุรี,นครราชสีมา), เปล้าเลือดเครือ(ภาคเหนือ) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Stephania pierrei  Diels ชื่อวงศ์ : MENISPERMACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : สบู่เลือด เป็นไม้ล้มลุก มีหัวใต้ดินีขนาดใหญ่ กลมแป้น เปลือกหัวสีน้ำตาล เนื้อในสีขาวนวล รสชาติมันและเฝื่อนเล็กน้อย ลำต้นแทงขึ้นจากหัว โค้งงอลงสู่พื้นดิน...

  ส้มกบ

  ชื่ออื่น ๆ : ส้มกบ, สังส้ม(แพร่), ผักแว่นเมืองจีน, เกล็ดหอยจีน, ผักแว่น(ภาคกลาง), ส้มสังกา, ส้มสามตา(เชียงใหม่),ส้มดิน,หญ้าตานทราย(แม่ฮ่องสอน), ซาเฮี้ยะซึ่งเช่า(จีน) ชื่อสามัญ : Indian Sorrel, Yellow Oxalis ชื่อวิทยาศาสตร์ : Oxalis corniculata Linn. ชื่อวงศ์ : OXALIDACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ส้มกบ พืชล้มลุกอายุหลายปี เป็นไม้เถาขนาดเล็กเลื้อยไปตามพื้นดิน มีรากออกตามข้อ ลำต้นยาว 5-20 เซนติเมตร ลำต้นเล็กสีแดง ฉ่ำน้ำ...

  ส้มกุ้ง

  ชื่ออื่น : ส้มกุ้ง, กุ่ย, เครืออีโกย, อีโก่ย, เถาเปรี้ยว, เถาวัลย์ขน, ส้มกุ่ย, ส้มออบ, ส้มกุ้ง, องุ่นป่า ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ampelocissus martinii Planch. ชื่อวงศ์ : Vitaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นส้มกุ้ง เป็นไม้เถาเลื้อย มักเกาะพันต้นไม้อื่น ไม่ผลัดใบ มีมือเกาะออกตามข้อมักออกตรงข้ามกับใบ เถาเป็นปล้อง กิ่งอ่อนยอดอ่อนมีขนสีน้ำตาลอ่อนปกคลุม เถาแก่สีน้ำตาลแดง มักมีร่องยาวตามแนวยาวของเถา...

  ส้มจี๊ด

  ชื่ออื่น : ส้มกิมจ๊อ, ก่ำควิด ชื่อวิทยาศาสตร์ : Citrus Japonica Thunb. ชื่อวงศ์ : RUTACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ส้มจี๊ด เป็นไม้พุ่ม มีความสูงของต้นประมาณ 1.5-3 เมตร ตามกิ่งมีหนามแหลมคม ยาวประมาณ 1-3 เซนติเมตร ใบส้มจี๊ด เป็นใบประกอบชนิดแบบลดรูปที่มีใบย่อยใบเดียว ลักษณะของใบเป็นรูปไข่ ปลายใบแหลม โคนใบแหลม มีขนาดกว้างประมาณ 2-4 เซนติเมตร และยาวประมาณ 4-7 เซนติเมตร แผ่นใบหนาเนียน ผิวใบเป็นมันสีเขียว...

  สมุนไพรน่าสนใจ

  สมุนไพรยอดฮิต