วันพฤหัสบดี 5 สิงหาคม 2021
หน้าแรก สมุนไพรหมวดอักษร ช

สมุนไพรหมวดอักษร ช

  ชงโค

  ชื่ออื่น ๆ : ชงโค, ดอกตีนวัว, เสี้ยวหวาน, กะเฮอ, สะเปซี(แม่ฮ่องสอน), เสี้ยวดอกแดง(ภาคเหนือ), เสี้ยวเลื่อย(ภาคใต้) ชื่อสามัญ : Orchid Tree, Purple Orchid Tree, Butterfly Tree, Purple Bauhinia, Hong Kong Orchid Tree ชื่อวิทยาศาสตร์ : Bauhinia purpurea Linn. ชื่อวงศ์ : LEGUMINOSAE – CAESALPINIOIDEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นชงโค เป็นไม้พุ่มหรือไม้ต้นผลัดใบขนาดกลาง...

  ชงโคป่าดอกแดง

  ชื่ออื่น : ชงโคป่าดอกแดง, เล็บกระรอก (ปัตตานี), เล็บควายเล็ก (ยะลา) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Bauhinia bidentata Jack subsp. ชื่อวงศ์ : Fabaceae (Leguminosae–Caesalpinioideae) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นชงโคป่าดอกแดง เป็นไม้เถาขนาดใหญ่ มีมือจับ หูใบรูปใบหู ยาว 0.2-0.3 ซม. ใบชงโคป่าดอกแดง ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไข่ ยาว...

  ชบา

  ชื่ออื่น ๆ : ชบา, ดอกใหม่, ใหม่แดง, ใหม่(เหนือ), ชุมบา, ชบาขาว, ชุมมา(ปัตตานี), บา, ชะมา(ใต้) ชื่อสามัญ : Shoe Flower, Hibiscus, Chinese rose ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hibiscus rosa-sinensis Linn. วงศ์ : MALVACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นชบา เป็นพรรณไม้พุ่มขนาดย่อม อยู่ในจำพวกพู่ระหง ลำต้นนั้นมีความสูงประมาณ 6-7 ฟุต หรืออาจสูงได้ถึง 12...

  ชมพู่น้ำดอกไม้

  ชื่ออื่น :  ชมพู่น้ำดอกไม้, ฝรั่งน้ำ,มะซามุด,มะน้ำหอม,มะห้า,คอกลอก,ยามู่ปะนาว่า ชื่อวิทยาศาสตร์ : Syzygium jambos (L.) Alston ชื่อวงศ์ : MYRTACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นชมพู่น้ำดอกไม้ ไม้ยืนต้น สูงได้ถึง 10 เมตร ใบชมพู่น้ำดอกไม้ เป็นใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปขอบขนานแกมใบหอก กว้าง 3-4 เซนติเมตร...

  ชองระอา

  ชื่ออื่น ๆ : ทองระอา, ชองระอา, ช้องระอา, ลิ้นงูเห่า, เสลดพังพอนตัวผู้(กรุงเทพฯ), คันชั่ง(ตาก), อังกาบ, อังกาบเมือง(ไทย), ก้านชั่ง(พายัพ) ชื่อสามัญ : Philippine violet ชื่อวิทยาศาสตร์ : Barleria lupulina Lindl. วงศ์ : ACANTHACEAE  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นชองระอา เป็นไม้พุ่ม สูงประมาณ 1-2 เมตร แตกกิ่งก้านสาขามาก ต้นสีน้ำตาลอมเขียว ตามข้อของลำต้นและโคนก้านใบมีหนามแหลมคมสีน้ำตาลข้อละ 2 คู่ กิ่งและก้านมีสีน้ำตาลแดง ใบชองระอา เป็นใบเดี่ยว...

  ช้อยนางรำ

  ชื่ออื่น : ช้อยนางรำ, ว่านมีดยับ, หว้านมีดยับ(ลำพูน), แพงแดง(ประจวบคีรีขันธ์), ค่อยช้างรำ, ช้อยช่างรำ, นางรำ(ไทย), แพวแดง(อรัญประเทศ), เคยแนะคว้า(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Codariocalyx motorius (Houtt.) Ohashi ชื่อวงศ์ : Fabaceae–Papilionoideae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ช้อยนางรำ จัดเป็นพรรณไม้พุ่มขนาดเล็กจำพวกหญ้า ลำต้นมีความสูงได้ประมาณ 90 เซนติเมตร ส่วนผิวของลำต้นนั้นจะเป็นสีไม้แห้ ใบช้อยนางรำ ใบแยกเป็นใบย่อย 3 ใบ...

  ชะมดต้น

  ชื่ออื่น ๆ : ชะมดต้น, ชะมัดต้น, ฝ้ายผี (ไทยภาคกลาง) บางคนเรียก จั๊บเจี๊ยว ชื่อสามัญ : Musk Mallow, Muskseed, Abel Musk ชื่อวิทยาศาสตร์ : Abelmoschus moschatus Medik. subsp.moschatus วงศ์ :  Malvaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นชะมดต้น เป็นพรรณไม้ล้มลุก เนื้ออ่อน หรือไม้พุ่ม ลำต้นมีความสูงได้ประมาณ 1-2 เมตร ทั้งต้นมีขนสีขาวขึ้นปกคลุม ใบชะมดต้น เป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ...

  ชะคราม

  ชื่ออื่น : ชะคราม, ชักคราม, ส่าคราม(สมุทรสาคร) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Suaeda maritima (L.) Dumort. ชื่อวงศ์ : CHENOPODIACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นชะคราม ไม้ล้มลุก หลายปี ลำต้นเกลี้ยง กิ่งก้านเล็กสีน้ำตาลแดง แตกแขนงที่โคนต้น สูง 30-100 ซม. ใบชะคราม เป็นใบเดี่ยว เรียงสลับ อวบน้ำ รูปแถบหรือรูปขอบขนาน แผ่นใบยาว 0.5-4...

  ชะมวง

  ชื่ออื่น ๆ : ชะมวง, หมากโมง(อุดรธานี), กะมวง(ใต้), ส้มมวง(นครศรีธรรมราช), ส้มโมง ชื่อสามัญ :  Cowa ชื่อวิทยาศาสตร์ : Garcinia cowa Roxb. วงศ์ : GUTTTIFERACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นชะมวง เป็นไม้ยืนต้น ขนาดเล็กถึงกลาง สูง 15-30 เมตร ไม่ผลัดใบ ทรงพุ่มเป็นรูปกรวยคว่ำทรงสูง เปลือกสีน้ำตาลปนเทา แตกเป็นสะเก็ด มีน้ำยางสีเหลือง ใบชะมวง เป็นใบเดี่ยวเรียงตรงข้ามสลับตั้งฉาก รูปวงรีแกมใบหอกหรือรูปขอบขนาน กว้าง 2-3.5 เซนติเมตร...

  ชะลูด

  ชื่ออื่น ๆ : ชะลูด, ลูด (ปัตตานี), ชะลูด(กลาง, ตลาด) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Alyxia reinwardtii Bl. วงศ์ : APOCYNACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นชะลูด เป็นพรรณไม้เถาขนาดเล็ก ลำต้นมีลักษณะเกลี้ยง เปลือกสีดำ และจะมีน้ำยางสีขาว ใบชะลูด ใบนั้นเป็นใบเดี่ยว จะออกรอบข้อ ๆ ละ 3 ใบ จะเป็นรูปขอบขนาน หรือรูปรี มีความกว้างประมาณ 2.5-4 ซม....

  สมุนไพรน่าสนใจ

  สมุนไพรยอดฮิต