วันจันทร์ 14 มิถุนายน 2021
หน้าแรก สมุนไพรหมวดอักษร พ

สมุนไพรหมวดอักษร พ

  พญากาสัก

  ชื่ออื่น : พญากาสัก, เขืองหูช้าง, เขืองหูม้า, ตองต้วบ, แคะมูรา, ทุโครพะดุ, ทุคลุพะโด่ะ, จากผักชี, ตองสาก, ตาลปัตรฤาษี, พญารากหล่อ, ผึ่งหูช้าง, เสือนั่งร่ม ชื่อวิทยาศาสตร์ : Leea macrophylla Roxb.ex Hornem. ชื่อวงศ์ : LEEACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : พญากาสัก เป็นไม้พุ่มสูง 2-4 เมตร ลำต้นสีเขียวมีข้อชัดเจน ...

  พญาเท้าเอว

  ชื่ออื่น : พญาเท้าเอว, ขบเขี้ยว, สลักเขี้ยว, พญาท้าวเอว, ว่านพญาเท้าเอวกายสิทธิ์, นางพญาเท้าสะเอว, พญาเท้าสะเอว ชื่อวิทยาศาสตร์ : Oxyceros bispinosus (Griff.) Tirveng. ชื่อวงศ์ : RUBIACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : พญาเท้าเอว เป็นไม้เถาเนื้อแข็ง พาดพันไปบนต้นไม้อื่น ตามลำต้นมีหนามแหลมโค้ง พอแก่แล้วหนามจะโค้งหาลำต้นในลักษณะที่หนามไปล็อกลำต้นไว้ ใบพญาท้าวเอว ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงตรงข้ามกัน ลักษณะของใบเป็นรูปวงรีแกมขอบขนานหรือรูปขอบขนานแกมรูปใบหอก ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ส่วนขอบใบเรียบ ดอกพญาท้าวเอว ออกดอกเป็นช่อตามซอกใบ...

  พญาปล้องทอง

  ชื่ออื่น : พญาปล้องทอง, ผักมันไก่, ผักลิ้นเขียด(เชียงใหม่), พญาปล้องดำ(ลำปาง), พญาปล้องทอง(ภาคกลาง), ลิ้นมังกร, โพะโซ่จาง(กะเหรี่ยง), เสลดพังพอนตัวเมีย, พญายอ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Clinacanthus nutans (Burm.f) Lindau. วงศ์ : ACANTHACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : พญาปล้องทอง เป็นไม้พุ่มเลื้อย ลำต้นหรือกิ่งก้านเกลี้ยง ใบพญาปล้องทอง ออกตรงข้ามกันเป็นคู่ๆ รูปใบยาวแคบๆ ปลายใบยาวแหลม โคนใบกลมรี ขนาดยาว 7-9 ซม. กว้าง 2-3 ซม. ก้านใบยาว...

  พญามือเหล็ก

  ชื่ออื่น : พญามือเหล็ก, พญามูลเหล็ก, ย่ามือเหล็ก (กระบี่), กะพังอาด, เสี้ยวดูก (เหนือ), ชื่อวิทยาศาสตร์ : Strychnos lucida R.Br ชื่อสามัญ : STRYCHNACEAE ลักษณะทางพฤษศาสตร์ : พญามือเหล็ก เป็นไม้เถายืนต้นขนาดกลาง เปลือกต้นสีเขียวหม่น เกิดตามป่าดงดิบเขา ป่าเบญจพรรณ ใบพญามือเหล็ก ใบเดี่ยวรูปไข่ปลายแหลม ขอบและผิวมันคล้ายใบแสลงใจ แต่ใบเรียวและบางกว่าใบแสลงใจ มีเส้นใบหลักสามเส้น ดอกพญามือเหล็ก ดอกช่อ ผลพญามือเหล็ก กลมขนาดผลส้ม เมล็ดคล้ายเมล็ดแสลงใจ ส่วนที่ใช้เป็นยา...

  พญามุตติ

  ชื่ออื่น ๆ : พญามุตติ, หญ้าจามหลวง (เชียงใหม่), พญามุตติ (สุพรรณบุรี) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Grangea maderaspatana (Linn.) Poir. ชื่อวงศ์ : COMPOSITAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : พญามุตติ เป็นพรรณไม้ล้มลุก ลำต้นจะชูขึ้นมีความสูงประมาณ 10-55 ซม. ทอดนอนไปตามพื้นดิน จะมีขนเป็นสีขาว และมีต่อม มักจะแตกกิ่งก้านมากตรงโคนก้น ใบพญามุตติ จะออกเรียงสลับกัน โคนใบจะสอบแคบ ขอบใบจักเว้าลึกข้างละประมาณ 3-4 หยักหยักนั้นค่อนข้างมน สีเขียวอ่อน...

  พญายา

  ชื่ออื่น ๆ : พญายา, พญายา(กลาง ราชบุรี), ขะแจะ (เหนือ), ตุมตัง (ตะวันออกเฉียงเหนือ), ตะนาว (มอญ),  พุดไทร ชะแจะ, กระแจะจัน, พินิยา, ฮางแกง, กระแจะ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hesperethusa crenulata (Roxb.) Roem. ชื่อวงศ์ : RUTACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : พญายา ไม้พุ่มกึ่งไม้ต้น หรือไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง เนื้อไม้สีขาว เปลือกต้นสีน้ำตาล...

  พญาไร้ใบ

  ชื่ออื่น : พญาไร้ใบ, พญาร้อยใบ, เกี๊ยะเจียน, เคียะจีน (เชียงใหม่), เคียะเทียน (เหนือ) ชื่อวิทยาศาสตร์  : Euphorbia tirucalli Linn. ชื่อวงศ์  : EUPHORBIACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : พญาไร้ใบ เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก มีความสูงของต้นประมาณ 4-7 เมตร ลำต้นแตกกิ่งก้านสาขามากดูคล้ายกับปะการัง เปลือกลำต้นแก่เป็นสีน้ำตาลเข้ม ไม่มีหนาม ส่วนกิ่งอ่อนเป็นรูปทรงกระบอกเป็นสีเขียวเรียบเกลี้ยง อวบน้ำ เมื่อหักหรือกรีดดูจะมีน้ำยางสีขาวข้นออกมาจำนวนมาก ใบพญาไร้ใบ เป็นใบเดี่ยว ออกเรียงตรงข้ามกัน ใบมีขนาดมาก ลักษณะของใบเป็นรูปขอบขนาน ปลายใบมน...

  พญาสัตบรรณ

  ชื่ออื่น ๆ : พญาสัตบรรณ, หัสบัน(กาญจนบุรี), ตีนเป็ด, พญาสัตบรรณ, สัตตบรรณ(ไทย), จะบัน(เขมร-ปราจีน), ปูแล, ปูลา, บะซา (มลายู-ตานี) ชื่อสามัญ : Dita ชื่อวิทยาศาสตร์ : Alstonia scholaris (Linn.) R.Br. ชื่อวงศ์ : APOCYNACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : พญาสัตบรรณ เป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ลำต้นจะเป็นพูพอน เปลือกจะเป็นสีเทาดำ ลำต้นนั้นเมื่อกรีดจะมียางสีขาวเหมือนน้ำนม ส่วนกิ่งจะแตกออกรอบ ๆ ข้อ ใบพญาสัตบรรณ จะออกเป็นวงรอบ ๆ...

  พยัพเมฆ

  ชื่ออื่น ๆ : พยัพเมฆ, หญ้าหนวดแมว (ไทย), พยัพเมฆ ชื่อสามัญ : Java Tea, Kidney Tea Plant, Cat is Wiskers ชื่อวิทยาศาสตร์ : Orthosiphon stamineus Benth. วงศ์ : LABIATAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : พยัพเมฆ เป็นไม้พุ่มล้มลุก ขนาดเล็ก เนื้ออ่อน สูง 30-60 ซม. มีอายุหลายปี ลำต้นและกิ่งก้านค่อนข้างเป็นสี่เหลี่ยมเห็นได้ชัดเจน มีสีม่วงแดง...

  พรมตีนสูง

  ชื่ออื่นๆ : พรมตีนสูง, โหรา(ชุมพร), พรมตีนสูง(ตรัง),ว่านขันหมากเศรษฐี, โหรา(ตราด, ชุมพร), ว่านงดหิน(ตรัง), ว่านขัดหมาก(ภาคกลาง) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Aglaonema tenuipes Engl. ชื่อวงศ์ : ARACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นพรมตีนสูง เป็นพรรณไม้ล้มลุก ลำต้นมีความกว้างประมาณ 1-1.5 ซม. และสูงประมาณ 35-40 ซม. ...

  สมุนไพรน่าสนใจ

  สมุนไพรยอดฮิต