วันพฤหัสบดี 5 สิงหาคม 2021
หน้าแรก สมุนไพรหมวดอักษร ด

สมุนไพรหมวดอักษร ด

  ดองดึง

  ชื่ออื่น ๆ : ดองดึง, คมขวาน, บ้องขวาน, หัวขวาน(ชลบุรี), ก้ามปู, ดาวดึงส์, ว่านก้ามปู(กลาง), พันมหา(นครราชสีมา), มะขาโก้ง(เหนือ) ดองดึงหัวขวาน, ด้ามขวาน, หัวฟาน ชื่อสามัญ : Climing Lily, Turks cap, Superb Lily ชื่อวิทยาศาสตร์ : Gloriosa superba Linn. ชื่อวงศ์ : Colchicaceae (Liliaceae) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นดองดึงเป็นไม้เถาล้มลุกขนาดเล็ก อายุหลายปี  เลื้อยเกาะพันต้นไม้อื่น...

  ดาดตะกั่ว

  ชื่ออื่น : ดาดตะกั่ว, ฮ่อมครั่ง ชื่อสามัญ : Red lvy, Red Flame lvy ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hemigraphis alternata (Burm.f.) Anderson. ชื่อวงศ์ : ACANTHACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นดาดตะกั่ว เป็นพรรณไม้ล้มลุก มีลำต้นเป็นสีแดง และเป็นข้อ ๆ ลำต้นสูงประมาณ 10-15 ซ.ม. ใบดาดตะกั่ว ออกเป็นใบเดี่ยวเรียงกันเป็นคู่ ๆ ไปตามข้อต้น ลักษณะของใบเป็นรูปหัวใจ ด้านบนเป็นสีเขียว...

  ดาวกระจาย

  ชื่ออื่น :  ดาวกระจาย, ดอกกระจาย(ไทย), แหลมนกไส้, หญ้าแหลมนกไส้, ปืนนกไส้(ภาคเหนือ), ปังกุกโคหน่วย(จีน), กุ่ยเจินเฉ่า, ผอผอเจิน(จีนกลาง) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Bidens bipinnata L. ชื่อวงศ์ : Compositae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นดาวกระจาย เป็นพืช ชนิด ไม้ดอกล้มลุก มีขนาดความสูงประมาณ 0.30-1.50 เมตร เรียกว่าพันธุ์เตี้ยและพันธุ์สูง ลำต้นเป็นเหลี่ยม ตั้งตรง มีขนปกคลุม ...

  ดาวเรืองฝรั่ง

  ชื่ออื่น : ดาวเรืองฝรั่ง, ดาวเรืองน้อย, คำปู้จู้น้อย, โพชีโทงซะ, โพทองชา, ยี่สุ่น, ดาวเรืองหม้อ (กรุงเทพฯ) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Calendula officinalis Linn. ชื่อวงศ์ : Compositae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นดาวเรืองฝรั่ง ไม้ดอกล้มลุก ลำต้นกลมมีสีม่วงปน ใบดาวเรืองฝรั่ง ใบประกอบแบบขนนก เรียงตรงข้าม ใบย่อยรูปรีถึงรูปใบหอก...

  ดาวเรืองใหญ่

  ชื่ออื่น : ดาวเรืองใหญ่, คำปู้จู้หลวง(ภาคเหนือ), พอทู(กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) ชื่อสามัญ : African Marigold ชื่อวิทยาศาสตร์ : Tagetes erecta L. ชื่อวงศ์ : Asteraceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นดาวเรือง เป็นไม้ล้มลุก สูง 15-60 ซม. ลำต้นเป็นร่อง สีเขียว แตกกิ่งก้านที่โคน ใบดาวเรือง เป็นใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ ออกเรียงตรงกันข้าม ใบย่อยมี 11-17 ใบ รูปรี กว้าง 0.5-1.5 ซม. ยาว...

  ดาวอินคา

  ชื่ออื่น : ดาวอินคา, ถั่วดาวอินคา ชื่อวิทยาศาสตร์ : Plukenetia volubilis L. ชื่อวงศ์ : Euphorbiaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นดาวอินคา เป็นไม้เลื้อยอายุหลายปี มีอายุได้นาน 10 ถึง 50 ปี ลำต้นสูง 2 เมตร กิ่งและยอดแผ่เลื้อยพันตามกิ่งไม้หรือโครงสร้างเลื้อยพันอื่นๆ ใบดาวอินคา เป็นใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปหัวใจ ปลายใบเรียวแหลม โคนใบตรงถึงรูปหัวใจ ขอบใบจักฟันเลื่อย ใบยาว 10-12 เซนติเมตร กว้าง 8-10...

  ดาหลา

  ชื่ออื่น : ดาหลา, กาหลา, กะลา ชื่อวิทยาศาสตร์ : Etlingera elatior (Jack) R.M. Smith ชื่อวงศ์ : ZINGIBERACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :  ต้นดาหลา เป็นไม้ล้มลุกมีเหง้าใต้ดิน สูงได้ถึง 5 เมตร ใบดาหลา เป็นใบเดี่ยว รูปขอบ ขนาน กว้าง 15-20 ซม. ยาวประมาณ 50...

  ดีควาย(ดันหมี)

  ชื่ออื่น : ดีควาย, กัลปังหาต้น(ภูเก็ต), ก้านเหลือง, คำเกี้ยวต้น(เหนือ), ดันหมี, ปูตูบูแว(มาเลย์-นราธิวาส), มะดีควาย(เชียงใหม่), แสนเมือง(หนองคาย), หีควาย(ลำปาง), ดีหมี, ดันหมี ชื่อวิทยาศาสตร์ : Gonocaryum lobbianum (Miers) Kurz ชื่อวงศ์ : Icacinaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นดีควาย เป็นไม้พุ่มหรือไม้ต้นขนาดเล็ก สูงได้ประมาณ 15 ม. เปลือกเรียบสีเทาอมน้ำตาล กิ่งเกลี้ยง กิ่งอ่อนมีขนประปรายตอนปลายกิ่ง ...

  ดีงูต้น

  ชื่ออื่น : ดีงูต้น, กะลำเพาะต้น, หมาชล, กอมขม, ดำ, หงีน้ำ, มะปอจอ, ตะพ้านก้น, หยีน้ำใบเล็ก, หมักกอม ชื่อวิทยาศาสตร์ : Picrasma javanica Bl. ชื่อวงศ์ : SIMAROUBACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นดีงูต้น เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง สูงได้ถึง 20 เมตร ใบดีงูต้น เป็นใบประกอบแบบขนนก เรียงสลับ ใบย่อย 3-7 ใบ...

  ดีปลี

  ชื่ออื่น ๆ : ดีปลี, ประดงข้อ, ปานนุ, พิษพญาไฟ, บีกผัวะ, ดีปลีเชือก, บี้ฮวด ชื่อสามัญ : long pepper ชื่อวิทยาศาสตร์ : Piper retrofractum Vahl. ชื่อวงศ์ : PIPERACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นดีปลี เป็นไม้เถาเนื้อแข็ง ขึ้นเลื้อยพัน ลำต้นค่อนข้างกลมเรียบ เปราะ หักง่าย บริเวณข้อมีรากสำหรับยึดเกาะ แตกกิ่งก้านมาก ใบดีปลี เป็นใบเดี่ยวออกเรียวสลับตามข้อใบ รูปไข่แกมขอบขนาน กว้าง 3-5...

  สมุนไพรน่าสนใจ

  สมุนไพรยอดฮิต