วันจันทร์ 14 มิถุนายน 2021
หน้าแรก สมุนไพรหมวดอักษร น

สมุนไพรหมวดอักษร น

  นนทรี

  ชื่ออื่น : นนทรี, กระถินป่า, กระถินแดง(ตราด), สารเงิน(แม่ฮ่องสอน) ชื่อสามัญ : Copper pod , Yellow flame ชื่อวิทยาศาสตร์ : Peltophorum pterocarpum (DC.) Backer ex K. Heyne ชื่อวงศ์ : LEGUMINOSAE– CAESALPINIOIDEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นนนทรี เป็นไม้ต้นผลัดใบขนาดกลาง ลำต้นค่อนข้างเปลาตรง สูง 8-15 เมตร ชอบขึ้นตามป่าชายหาด เปลือกสีเทาค่อนข้างเรียบหรือแตกเป็นสะเก็ดเล็กๆ ทั่วไป เรือนยอดเป็นรูปร่มหรือทรงกลมกลายๆ...

  นมควาย

  ชื่ออื่น ๆ : นมควาย, นมแมว(ภาคกลาง), นมวัว(พิษณุโลก, กระบี่), พีพวน(อุดรธานี), บุหงาใหญ่(ภาคเหนือ) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Uvaria rufa Bl. วงศ์ : ANNONACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นนมควาย ไม้เถาเลื้อย มักทอดเลื้อยบนต้นไม้สูง ยาว 1.5-4 เมตร กิ่งก้านและยอดอ่อนปกคลุมด้วยขนละเอียดสีน้ำตาลแดงหนาแน่น เปลือกลำต้นสีม่วงอมเทา ใบนมควาย เป็นใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไข่แกมรูปขอบขนาน รูปรีแกมรูปขอบขนาน หรือรูปรีแกมรูปไข่กลับ กว้าง 4-6 ซม....

  นมตำเลีย

  ชื่ออื่น : นมตำเลีย, สังวาลพระอินทร์, ต้าง, เนื้อมะตอม(ภาคเหนือ), นมตำเรีย, นมมาเลีย(ภาคกลาง) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hoya latifolia G.Don, Hoya ovalifolia Wight & Arn. วงศ์ : ASCLEPIADACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :   ต้นนมตำเลีย เป็นพรรณไม้เลื้อยอิงอาศัยขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่ลำต้นต้องอาศัยเกาะกับต้นไม้ใหญ่อื่นๆ มีรากตามข้อลำต้น ทุกส่วนของต้นมีน้ำยางสีขาว ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเมล็ด ตอน หรือปักชำ ชอบที่ร่ม มีความชื้นและแสงแดดพอประมาณ ใบนมตำเลีย เป็นใบเดี่ยว ออกเรียงตรงข้ามเป็นคู่ๆ ไปตามข้อต้น ลักษณะของใบเป็นรูปไข่ถึงรูปรี...

  นมน้อย

  ชื่ออื่น : นมน้อย, น้ำเต้าแล้ง(นครราชสีมา), น้ำน้อย(เลย), ต้องแล่ง(มหาสารคาม), นมน้อย ชื่อวิทยาศาสตร์ : Polyalthia evecta (Pierre) Finet & Gagnep. ชื่อวงศ์ : ANNONACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นนมน้อย เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก สูง 0.5-1 เมตร เปลือกลำต้นเรียบ สีน้ำตาลดำ กิ่งก้านเล็ก เปลือกต้นมีช่องแลกเปลี่ยนอากาศจำนวนมาก ใบเดี่ยวเรียงสลับ รูปขอบขนานหรือรูปวงรี กว้าง 2-4 เซนติเมตร ยาว...

  นมนาง

  ชื่ออื่น : นมนาง, นมสาว, ตานนม ชื่อวิทยาศาสตร์ : Xantolis cambodiana (Pierre ex Dubarb) P.Royen ชื่อวงศ์ : SAPOTACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นนมนาง เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง เกิดตามป่าโปร่งทั่วไป ทางภาคเหนือและภาคอีสาน ใบนมนาง ลักษณะใบเดี่ยว รูปไข่ยาว ปลายใบแหลม ผิวใบและขอบใบเรียบ เนื้อใบค่อนข้างหนา ดกหนาทึบ ดอกนมนาง ดอกสีขาวออกที่ซอกใบ ผลนานาง ผลรูปไข่ ส่วนที่ใช้เป็นยา : เปลือกต้น, เนื้อไม้และราก,...

  นมแมว

  ชื่ออื่น : นมแมว, น้ำจ้อย(ยโสธร) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Melodorum siamense (Scheff) Ban ชื่อวงศ์ : ANNONACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นนมแมว เป็นไม้พุ่มรอเลื้อย เลื้อยได้ไกลถึงประมาณ 2-5 เมตร ไม่ผลัดใบ เปลือกต้นสีน้ำตาลอมเหลือง เนื้อไม้เหนียวมาก แตกกิ่งก้านได้มาก เกิดเป็นพุ่มใหญ่ กิ่งอ่อนมีขนรูปดาวสีน้ำตาลหนาแน่น ใบนมแมว เป็นใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปขอบขนานแกมรูปใบหอก กว้าง 3-6.5...

  นมแมวป่า

  ชื่ออื่น : นมแมวป่า, ตีนตั่ง, พี้เขา, พี้พวนน้อย ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ellipeiopsis cherrevensis (Pierre ex Finet & Gagnep.) R.E.Fr. ชื่อวงศ์ : ANNONACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นนมแมวป่า เป็นไม้พุ่มยืนต้น สูงได้ถึง 1.5 เมตร ทุกๆส่วนมีขนสีน้ำตาลปกคลุมหนาแน่น ใบนมแมวป่า ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ ลักษณะของใบเป็นรูปรีหรือรูปไข่ ปลายใบมน...

  นมสวรรค์

  ชื่ออื่น : นมสวรรค์, ฉัตรฟ้า, สาวสวรรค์, พวงพีเหลือง, หังลิง, พนมสวรรค์ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Clerodendrum paniculatum Linn. ชื่อวงศ์ : VERBENACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นนมสวรรค์ เป็นไม้พุ่ม ลำต้นตั้งตรง สูงได้ถึง 0.5-4 เมตร เปลือกต้นเรียบ สีน้ำตาลแกมเขียว กิ่งอ่อนต้นอ่อนเป็นสี่เหลี่ยม ไม่ค่อยแตกกิ่งก้าน ใบนมสวรรค์ เป็นใบเดี่ยวเรียงตรงข้ามสลับตั้งฉาก รูปฝ่ามือ รูปไข่กว้างหรือเกือบกลม ขอบใบหยักเว้าลึก 3-7 แฉก ปลายแฉกแหลม...

  น้อยหน่า

  ชื่ออื่น : น้อยหน่า, หมักเขียบ(ตะวันออกเฉียงเหนือ), ลาหนัง(ปัตตานี), มะนอแน่, มะแน่(เหนือ), หน่อเกล๊ะแซ (เงี้ยว-แม่ฮ่องสอน), มะออจ้า, มะโอจ่า(เงี้ยว-เหนือ), เตียบ(เขมร) ชื่อสามัญ : Sugar Apple, Sweetsop, Custard Apple ชื่อวิทยาศาสตร์ : Annona squamosa Linn. ชื่อวงศ์ : ANNONACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นน้อยหน่า เป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดเล็ก แตกกิ่งก้านสาขาออกเป็นก้านเล็ก ๆ ไม่ใหญ่โตมากนักผิวเกลี้ยง สีเทาอมน้ำตาล ลำต้นสูงประมาณ 8 เมตร ใบน้อยหน่า ออกใบเดี่ยว เรียงสลับกันไปตามข้อต้น ลักษณะของใบเป็นรูปรี ปลายและโคนใบจะแหลม ใบกว้างประมาณ 1-2.5 นิ้วยาว 3-6...

  น้อยโหน่ง

  ชื่ออื่น ๆ : น้อยโหน่ง, มะโหน่ง, มะเหนีงแฮ้(ภาคเหนือ), น้อยหน่า(ปัตตานี), เร็งนา(กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี), น้อยหนัง(ภาคใต้), มะดาก(แพร่), หมากอ้อ(แม่ฮ่องสอน), หนอนลาว(อุบลราชธานี) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Annona reticulata Linn. ชื่อวงศ์ : ANNONACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นน้อยโหน่ง เป็นไม้ยืนต้น ที่มีลำต้นขนาดเล็ก แตกกิ่งก้านสาขาโค้งคด เปลือกของต้นอ่อนจะเป็นสีน้ำตาลกระขาว พอแก่เป็นสีเทา ลำต้นสูงประมาณ 6-7 เมตร ใบน้อยโหน่ง ออกใบเดี่ยว เรียงสลับกันไปตามข้อต้น ลักษณะของใบเป็นรูปหอกขอบขนาน ปลายใบแหลมและเป็นติ่งแหลม...

  สมุนไพรน่าสนใจ

  สมุนไพรยอดฮิต