วันจันทร์ 14 มิถุนายน 2021
หน้าแรก สมุนไพรหมวดอักษร ค

สมุนไพรหมวดอักษร ค

  คงคาเดือด

  ชื่ออื่น ๆ : ตะไล, ช้างเผือก, คงคาเดือด, หมากเล็กหมากน้อย, ตะไลคงคา, สมุยกุย ชื่อวิทยาศาสตร์ : Arfeuillea arborescens Pierre ชื่อวงศ์ : SAPINDACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นคงคาเดือด ไม้ยืนต้นขนาดกลาง สูง 8-15 เมตร ผลัดใบ เรือนยอดรูปไข่ ทึบ เปลือกนอกสีเทาอมดำเรียบหรือแตกล่อนเป็นแผ่น เปลือกในสีขาว กิ่งก้านมาก ใบคงคาเดือด ประกอบแบบขนนก ปลายคู่ เรียงสลับ ใบย่อยเรียงตรงข้ามหรือเยื้องกัน...

  คดสัง

  ชื่ออื่น ๆ : คดสัง, หญ้ายอดคำ (ภาคเหนือ) , ชุด , จุด (ภาคใต้), ย่านตุด, คดสัง (สุราษฎร์ธานี), เปือย(นครพนม) เบน (ขอนแก่น) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Combretum trifoliatum Vent. วงศ์ : COMBRETACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นคดสัง เป็นพรรณไม้เถา หรือพรรณไม้พุ่มเลื้อย มีความสูงประมาณ 3-5 ม. ส่วนกิ่งอ่อนจะมีขนนุ่มสี...

  คนทา

  ชื่ออื่น ๆ : คนทา, สีพัน, สีฟันคนทา,กะลันทา (ไทย) , หนามกะแท่ง (เลย), มีชี (กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน),จี้,หนามจี้, สีเตาะ (พายัพ) ชื่อวิทยาศาตร์ : Harrisonia perforata Merr. ชื่อวงศ์ : SIMAROUBACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นคนทา เป็นพรรณไม้พุ่มแกมเถา หรือเป็นไม้พุ่มเลื้อยทอดเกาะเกี่ยวขึ้นไป มีความสูงได้ประมาณ 3-6 เมตร ลำต้นมีจะมีขนาดโตเท่ากับต้นหมาก เปลือกลำต้นเรียบเป็นสีน้ำตาล และมีหนามแหลมและสั้นตลอดทั้งลำต้นและตามกิ่งก้าน ใบคนทา เป็นใบประกอบแบบขนนก...

  คนทีเขมา

  ชื่ออื่น ๆ : คนทีเขมา, กูนิง(มาเลเซี – นราธิวาส), กุโนกามอ(มาเลเซีย – ปัตตานี), หวงจิง(จีนกลาง),อึ่งแกง(แต้จิ๋ว) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Vitex negundo Linn. ชื่อวงศ์ : VERBENACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นคนทีเขมา เป็นพรรณไม้พุ่มมีความสูงประมาณ 6 เมตร กิ่งนั้นจะมีกลิ่นหอม ส่วนกิ่งอ่อนจะเป็นเหลี่ยม มีสีเทาและจะมีขนอ่อนปกคลุมด้วย ใบคนทีเขมา เป็นใบประกอบแบบนิ้วมือ ออกเรียงตรงข้าม มีใบย่อย 5 หรือ 3 ใบ...

  คนทีสอ

  ชื่ออื่น ๆ : คนทีสอขาว(ชลบุรี),โคนดินสอ(ภาคกลาง จันทบุรี), ดินสอ(ภาคกลาง), สีสอ(ประจวบคีรีขันธ์), มูดเพิ่ง(ตาก), ผีเสื้อน้อย(เหนือ), สีเสื้อน้อย, ดอกสมุทร(เชียงใหม่), ผีเสื้อ(เลย), ทีสอ, เทียนขาว(เพชรบุรี), คุนตีสอ (สตูล) ชื่อสามัญ : Tree Leaved Chaste Tree, Indian Privet, Indian Wild Pepper ชื่อวิทยาศาสตร์ : Vitex...

  คนทีสอทะเล

  ชื่ออื่น : คนทีสอทะเล, คนที(ประจวบคีรีขันธ์), กูนิง(มลายู – นราธิวาส) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Vitex rotundifolia L.f. ชื่อวงศ์ : VERBENACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : คนทีสอทะเล เป็นไม้เถาเลื้อยไปตามพื้นทรายริมทะเลที่มีความสูงประมาณ 50 เซนติเมตร ลำต้นเป็นสีน้ำตาล เมื่ออายุมากจะมีสะเกดหลุดร่วงออกมา ลำต้นแตกกิ่งก้านสาขามาก กิ่งมักโค้งงอลง ใบคนทีสอทะเล ใบเป็นใบเดี่ยวออกเรียงสลับถี่บริเวณปลายยอด ใบเป็นรูปรี ปลายใบและโคนใบแหลม ใบมีขนาดกว้างประมาณ 1.5-3 เซนติเมตร...

  ครอบจักรวาล

  ชื่ออื่น ๆ : ครอบ, ครอบจักรวาล, ตอบแตบ, บอบแปบ, มะก่องเข้า(พายัพ), ก่อนเข้า(เชียงใหม่), โผงผาง( โคราช ), ครอบตลับ, ครอบฟันสี, หญ้าขัดหลวง, หญ้าขัดใบป้อม, ขัดมอนหลวง ชื่อสามัญ : Country mallow, Indian mallow ชื่อวิทยาศาสตร์ : Abutilon indicum (L.) Sweet วงศ์ : MALVACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : เป็นพรรณไม้พุ่ม ลำต้นสูงไม่เกิน...

  ครั่ง

  ชื่ออื่นๆ : ครั่ง, ครั่งดุ้น ครั่งดิบ, จุ้ยเก้ง (จีน) ชื่อวิทยาศาสตร์ : แมลงครั่ง (ชื่อวิทยาศาสตร์ Laccifera chinensis Mahdihassan) ชื่อวงศ์ : แมลงครั่ง (ชื่อวงศ์ Lacciferidae) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : เป็นก้อนแข็งสีน้ำตาลแดง มีรูปร่างเป็นปมตะปุ่มตะป่ำติดกันตามความยาวของกิ่งไม้ที่มีรังครั่งเกาะอยู่  ครั่งไม่มีกลิ่น รสฝาด   หมายเหตุ : ครั่งได้จากรังของตัวครั่ง มักปล่อยให้ครั่งทำรังบนต้นไม้ฉำฉา...

  คราม

  ชื่ออื่น ๆ : ครามย้อย,คราม(ภาคกลางและภาคเหนือ), คราม(ไทย ), คาม(พายัพ-อีสาน) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Indigofera tinctoria Linn. ชื่อวงศ์ : PAPILIONEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นคราม เป็นพรรณไม้พุ่มขนาดเล็ก แตกกิ่งก้านสาขามาก บ้างว่าแตกกิ่งก้านน้อย มีความสูงของต้นประมาณ 4-6 ฟุต หรือสูงประมาณ 1-2 เมตร ลำต้นมีลักษณะกลมสีเขียว มักพาดเกาะตามสิ่งที่อยู่ใกล้กับลำต้น ใบคราม มีลักษณะคล้ายกับใบก้างปลาแต่จะมีขนาดเล็กกว่า โดยใบเป็นใบประกอบแบบขนนก เรียงสลับกัน ลักษณะของใบย่อยเป็นรูปวงรีแกมรูปขอบขนาน หรือเป็นรูปไข่กลับ...

  ครามขน

  ชื่ออื่น : ครามขน, ขี้หนอนแดง(อุบลราชธานี) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Indigofera hirsuta L. ชื่อวงศ์ : Leguminosae (Fabaceae)-Papilionoideae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นครามขน เป็นไม้พุ่มล้มลุก อายุปีเดียว สูงได้ถึง 1.5 เมตร  แตกกิ่งก้านต่ำบริเวณโคนต้น กิ่งก้านทอดเอนและมีขนสีน้ำตาลทองปกคลุมหนาแน่น ใบครามขน ประกอบแบบขนนกปลายคี่ เรียงสลับ ใบย่อย 5-9 ใบ เรียงตรงข้าม รูปวงรีถึงรูปไข่กลับ ใบย่อยปลายสุด ใบกว้าง...

  สมุนไพรน่าสนใจ

  สมุนไพรยอดฮิต