ยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ 24 ตำรับ

คู่มือการใช้ ยาสามัญประจาบ้านแผนโบราณ กล่าวถึงวัตถุส่วนประกอบ วิธีทำ สรรพคุณ ข้อห้ามใช้ ขนาดรับประทาน และขนาดบรรจุ...

ยาเหลืองปิดสมุทร
ยาประสะกะเพรา
ยาประสะกานพลู