วันอังคาร 3 สิงหาคม 2021
หน้าแรก สมุนไพรหมวดอักษร จ

สมุนไพรหมวดอักษร จ

  จอก

  ชื่ออื่น ๆ : จอก, ผักกอก(เชียงใหม่), ไต่ผู้เฟี้ย(จีน-แต้จิ๋ว), กากอก(ภาคเหนือ)จอกใหญ่, จอกเล็ก ชื่อสามัญ : Water lettuce ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pistia stratiotes L. ชื่อวงศ์ : ARACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นจอก เป็นพรรณไม้ที่ชึ้นลอยและเติบโตอยู่บนผิวน้ำ ซึ่งลำต้นจะอวบน้ำ และมีรากเป็นกระจุก ใบจอก เป็นเดี่ยวสีเขียวเรียงสลับ เกิดบริเวณส่วนโคนของลำต้นเรียงซ้อนกันเป็นชั้นๆ รูปร่างของใบมีลักษณะที่ไม่แน่นอน บางครั้งเป็นรูปรี รูปไข่กลับ รูปใบพัด แต่โดยมากเป็นรูปสามเหลี่ยม ปลายใบมนหยักลอนเป็นคลื่นๆ ฐานใบมนสอบแคบ ส่วนขอบใบเรียบเป็นสีแดง มีขนขึ้นปกคลุมแผ่นใบทั้งสองด้าน...

  จมูกปลาหลด

  ชื่ออื่น ๆ : จมูกปลาหลด, สะอึก( กลาง ), ตะมูกปลาไหล(นครราชสีมา), จมูกปลาไหลดง(เพชรบูรณ์), ผักไหม(เชียงใหม่) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Oxystelma esculentum ( L.) R.BR. ชื่อวงศ์ : ASCLEPIADACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นจมูกปลาหลด เป็นพรรณไม้เลื้อยชนิดหนึ่ง มีเถาที่เล็กและมียางสีขาวอยู่ในเถา ไม่มีขน ใบจมูกปลาหลด เป็นใบเดี่ยว ออกเรียงตรงข้ามกันเป็นคู่ๆ ลักษณะของใบเป็นรูปยาวแคบหรือเป็นรูปดาบเรียวแคบ ปลายใบแหลม โคนใบมน ส่วนขอบใบเรียบไม่มีจัก ใบมีขนาดกว้างประมาณ 0.5-2 เซนติเมตร...

  จอกบ่วาย

  ชื่ออื่นๆ : จอกบ่วาย, กระดุมทอง(ตะวันออกเฉียงเหนือ), หมอกบ่วาย(อุบลราชธานี), หยาดน้ำค้าง ชื่อวิทยาศาสตร์ : Drosera burmannii Vahl. ชื่อวงศ์ : Droseraceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นจอกบ่วาย เป็นไม้ล้มลุก ลำต้นสั้น อายุปีเดียว สูง 2-3 เซนติเมตร เป็นพืชกินแมลงขนาดเล็ก ใบจอกบ่วาย เป็นใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับและซ้อนกันแน่นเป็นแนวรัศมี เรียงกระจุกใกล้ราก ยาว 6-10 มิลลิเมตร กว้าง 4-6 มิลลิเมตร ทอดราบไปกับพื้นดิน แผ่นใบรูปไข่กลับถึงรูปโล่ ฐานเรียวแหลม ปลายป้านและโค้งงอขึ้นเล็กน้อย...

  จักรนารายณ์

  ชื่ออื่น : จักรนารายณ์, เชียตอเอี๊ยะ, งู่ปุ่ยไฉ่(จีน), จักรนารายณ์(ไทย), กิมกอยมอเช่า, ผักพันปี, แปะตังปุง, แปะตังปึ, แป๊ะตำปึง ชื่อวิทยาศาสตร์ : Gynura procumbens (Lour.) Merr ชื่อวงศ์ : Asteraceae (Compositae) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นจักรนารายณ์ เป็นพรรณไม้ล้มลุก มีอายุได้หลายปี มีความสูงของต้นประมาณ 30-60 เซนติเมตร ใบจักรนารายณ์ เป็นใบเดี่ยวเรียงสลับ ลักษณะของใบเป็นรูปไข่มน ปลายใบแหลม...

  จันทน์กะพ้อ

  ชื่ออื่น : จันทน์กะพ้อ, เขี้ยวงูเขา, จันทน์พ้อ, จันพอ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Vatica diospyroides Symington. ชื่อวงศ์ : DIPTEROCARPACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นจันทน์กะพ้อ เป็นไม้ต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง สูง 5-15 เมตร ไม่ผลัดใบ เรือนยอดเป็นพุ่มกลมรูปไข่หรือแผ่กว้าง ทรงพุ่มค่อนข้างทึบ ลำต้นตรง แตกกิ่งต่ำ กิ่งอ่อนและใบอ่อนมีขนสีน้ำตาลแดง ดอกมีกลิ่นหอมแรง เจริญเติบโตช้า เป็นพันธุ์ไม้ที่ไม่ชอบแสงแดดจัดและแห้งแล้ง เปลือกเรียบหรือแตกเป็นร่องเล็ก ๆ และแตกสะเก็ดสีน้ำตาลอมเทา หรือสีเทาคล้ำ ใบจันทน์กะพ้อ...

  จันทน์ขาว

  ชื่ออื่น : จันทน์ขาว, จัน, จันขาว, จันทน์ลูกหอม, จันโอ, จันอิน ชื่อวิทยาศาสตร์ : Diospyros decandra Lour. ชื่อวงศ์ : EBENACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นจันทน์ขาว เป็นไม้ต้น สูง 10-15 เมตร เปลือกต้นเรียบ สีน้ำตาลแข้มอมเทา กิ่งอ่อนยอดอ่อนมีขนสีน้ำตาลปกคลุม กิ่งก้านเหนียว ใบจันทน์ขาว เป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ รูปรี กว้าง...

  จันทน์ชะมด

  ชื่ออื่น : จันทน์, จันทน์ชะมด, จันทน์ขาว, จันทน์พม่า, จันทน์หอม ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mansonia gagei  J.R.Drumm. ex Prain ชื่อวงศ์ : STERCULIACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นจันทน์ชะมด เป็นไม้ต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ผลัดใบสูง 10-20 เมตร ลำต้นเปลา ตรง เปลือกสีเทาอมขาวเรียบ เรือนยอดเป็นพุ่มกลมค่อนข้างโปร่ง กิ่งอ่อนมีขนประปราย ใบจันทน์ชะมด เป็นชนิดใบเดี่ยว ติดเรียงสลับทรงใบรูปรีๆ แกมรูปขอบขนาน หรือรูปรีๆ...

  จันทน์เทศ

  ชื่ออื่น : จันทน์เทศ, จันทน์บ้าน ชื่อวิทยาศาสตร์ : Myristica fragrans Houtt. ชื่อสามัญ : Nutmeg tree ชื่อวงศ์ : Myristicaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นจันทน์เทศ เป็นไม้พุ่มยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ไม่ผลัดใบ มีความสูงของต้นประมาณ 5-18 เมตร เปลือกลำต้นเรียบเป็นสีเทาอมดำ เนื้อไม้สีนวลหอมเพราะมีน้ำมันหอมระเหย ใบจันทน์เทศ เป็นใบเดี่ยวออกเรียงสลับ ลักษณะของใบเป็นรูปรีหรือรูปไข่กลมรี ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ส่วนขอบใบเรียบ ใบมีขนาดกว้างประมาณ 4-5 เซนติเมตร และยาวประมาณ 10-15...

  จันทน์ผา (จันทน์แดง)

  ชื่ออื่น : จันทน์แดง, ลักกะจั่น, จันแดง, จันผา, จันทน์ผา ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dracaena loureiri Gagnep. ชื่อวงศ์ : AGAVACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นจันทน์ผา เป็นไม้พุ่มที่มีขนาดใหญ่หรือไม้ต้นขนาดเล็ก แต่จะไม่ผลัดใบ ลำต้นจะกลมๆ คล้ายๆ กันกับต้นหมาก และเปลือกของลำต้นจันทร์ผานั้นจะมีสีเทาๆ ส่วนใบจะแตกเป็นช่อๆ โดยจะแตกบริเวณปลายยอดเท่านั้น เรือนยอดเป็นรูปทรงไข่ เมื่อต้นโตจะแผ่กว้างขยายออกไป เปลือกต้นสีน้ำตาลหรือน้ำตาลปนเทา แตกเป็นร่องตามยาว ใบจันทน์ผา เป็นใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับถี่...

  จันทนา

  ชื่ออื่น : จันทนา(ประจวบคีรีขันธ์), จันทน์หอม(ระนอง), จันทน์ใบเล็ก, จันทน์ขาว ชื่อวิทยาศาสตร์ : Tarenna hoaensis Pitard. ชื่อวงศ์ : RUBIACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นจันทนา เป็นไม้ต้นขนาดเล็ก สูง 5-10 เมตร แตกกิ่งต่ำ เรือนยอดเป็นพุ่มกลม ตามต้นมีร่องเล็กๆตมยาวของต้น เปลือกสีเทาอ่อน เนื้อในสีเหลืองหรือขาว ใบจันทนา เป็นใบเดี่ยว ออกเรียงตรงข้ามเป็นคู่ในระนาบเดียวกัน มีหูใบระหว่างใบ 2 อัน ใบรูปรีแกมขอบขนานกว้างประมาณ...

  สมุนไพรน่าสนใจ

  สมุนไพรยอดฮิต