วันจันทร์ 14 มิถุนายน 2021
หน้าแรก สมุนไพรหมวดอักษร บ

สมุนไพรหมวดอักษร บ

  บวบขม

  ชื่ออื่น : บวบขม, นมพิจิตร, มะนอยจ๋า(ภาคเหนือ), กะตอรอ(ปัตตานี) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Trichosanthes cucumerina L. วงศ์ : CUCURBITACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :  ต้นบวบขม เป็นไม้ล้มลุกเลื้อยพันหรือทอดเลื้อยไปตามพื้นดิน มีขนาดยาวประมาณ 2-5 เมตร มีมือเกาะจับต้นไม้อื่น ตลอดเถา กิ่งก้าน และใบมีขนขึ้นประปราย ขึ้นเองตามริมน้ำ ตามที่รกร้างทั่วไป ใบบวบขม เป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ ลักษณะของใบเป็นรูปห้าเหลี่ยม หรือรูปโล่แกมรูปไตถึงรูปไข่กว้าง ปลายใบแหลมหรือกลม โคนใบเว้าเข้าหากลางใบหรือเป็นรูปหัวใจ ส่วนขอบใบจักเป็นซี่ฟันและมีรอยเว้าลึกทำให้เป็น...

  บวบหอม

  ชื่ออื่น : บวบ, มะบวบอ้ม, มะนอยขม, มะนอยอ้ม, มะบวบ, บวบกลม, บวบอ้ม, บวบขม, บวบหอม ชื่อวิทยาศาสตร์ : Luffa cylindrica (L.) M.Roem. ชื่อวงศ์ : CUCURBITACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นบวบหอม เป็นพรรณไม้เถาล้มลุกมีอายุได้เพียง 1 ปี มักเลื้อยพาดพันไปตามต้นไม้ชนิดอื่น ๆ หรือตามร้านที่ปลูกทำไว้ ลำต้นมีลักษณะเป็นเถาสี่เหลี่ยม หรือเป็นเถากลมและมีร่องเป็นเส้นตามยาว เถามีความยาวได้ประมาณ...

  บวบเหลี่ยม

  ชื่ออื่น ๆ : มะนอยงู, มะนอยข้อง, มะนอยเลี่ยม(ภาคเหนือ-พายัพ), หมักนอย, มะนอย(เชียงใหม่), บวบหวาน(แม่ฮ่องสอน), บวบเหลี่ยม(ไทย), เดเรเนอมู(กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), กะตอรอ(มลายู-ปัตตานี), อ๊อซีกวย(จีน) ชื่อสามัญ : Angled loofah ชื่อวิทยาศาสตร์ : Luffa acutangula Roxb. ชื่อวงศ์ : CUCURBITACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นบวบเหลี่ยม เป็นพรรณไม้ล้มลุกมีอายุเพียงปีเดียว ชอบเลื้อยพาดพันไปตามต้นไม้อื่นหรือทอดเลื้อยไปตามพื้นดิน ยอดอ่อนนุ่ม เถาหรือลำต้นเป็นเหลี่ยม ตามข้อเถามีมือสำหรับใช้ยึดเกาะเป็นเส้นยาว บางทีแยกเป็นหลายแขนง ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเมล็ด ทนแล้ง...

  บอน

  ชื่ออื่น : เผือก, บอน, กลาดีกุบุเฮง, กลาดีไอย์, ขื่อที้พ้อ, คึทีโบ, คูชี้บ้อง, คูไทย, ทีพอ, ตุน, บอนเขียว, บอนจีนดำ, บอนท่า, บอนน้ำ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Colocasia esculenta (L.) Schoot ชื่อวงศ์ : ARACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นบอน เป็นไม้ล้มลุกมีอายุได้หลายปี มีเหง้าลักษณะเป็นรูปทรงกระบอกอยู่ใต้ดิน มักขึ้นเป็นกลุ่ม ๆ...

  บอนแบ้ว

  ชื่ออื่น ๆ : บอนแบ้ว, มะโหรา(จันทบุรี), บอนดอย (เงี้ยว-แม่ฮ่องสอน), บอนแบ้ว (เหนือ), อุตพิต ชื่อวิทยาศาสตร์ : Typhonium roxburghii Schoot. ชื่อวงศ์ : ARACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นบอนแบ้ว เป็นพรรณไม้ล้มลุกขนาดเล็กและบอบบางกว่าต้นอุตพิต จะมีหัวอยู่ใต้ดิน ใบบอนแบ้ว ใบอ่อนจะมีลักษณะเป็นรูปไข่แกมหัวใจ หรือเป็นรูปสามเหลี่ยม ตรงปลายของมันจะแหลม ส่วนใบแก่นั้นจะเป็นหยัก แบ่งออกเป็น 3 แฉก ก้านใบจะมีความยาวประมาณ 15 ซม. ดอกบอนแบ้ว จะออกเป็นช่อ และเป็นแท่งจะมีความยาวประมาณ...

  บอนส้ม

  ชื่ออื่น ๆ : บอนส้ม, กลาดีมาแซ้(มลายู-นราธิวาส-มาเลย์) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Homalomena rostrata Griff. ชื่อวงศ์ : ARACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นบอนส้ม เป็นพรรณไม้ล้มลุก ลำต้นสั้นป้อมเป็นกาบหุ้มคล้ายบอน แต่จะมีขนาดเล็กกว่า โดยจะมีความยาวได้ประมาณ 5-7.5 เซนติเมตร ใบบอนส้ม เป็นรูปขอบขนานหรือรูปหอกกลับ ปลายใบเรียวแหลม โคนใบกลมหรือแคบ ส่วนขอบใบเรียบ ใบมีขนาดกว้างประมาณ 5-15 เซนติเมตร และยาวประมาณ 15-60 เซนติเมตร ส่วนก้านใบยาวได้ประมาณ 60 เซนติเมตร ...

  บอระเพ็ด

  ชื่ออื่น ๆ : บอระเพ็ด, จุงจิง, เครือเขาฮ่อ, จุ่งจะลิง (ภาคเหนือ-พายัพ), หางหนู (อุบลราชธานี-สระบุรี), เจตมูลหนาม, เจตมูลย่าน (หนองคาย), เจตมูลย่าน, เถาหัวด้วน (ภาคใต้), เจ็ดหมุนปลูก (ภาคใต้) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Tinospora crispa (L.) Miers ex Hook.f.& Thomson ชื่อวงศ์ : Menispermaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ...

  บอระเพ็ดพุงช้าง

  ชื่ออื่น ๆ : บอระเพ็ดพุงช้าง, กลิ้งกลางดง, หัวสันโดษ (อีสาน), สบู่เลือด, สบู่เครือ (บางภาคเรียก) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Stephania venosa (Blume) Spreng. ชื่อวงศ์ : MENISPERMACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : บอระเพ็ดพุงช้าง ไม้เลื้อยยาวที่มีรากหัวขนาดใหญ่เจริญเหนือพื้นดิน และมักจะมีลำต้นที่เป็นไม้เนื้อแข็งมีเปลือกหนาต่อขึ้นมาจากรากหัว ลำต้นที่ยังอ่อนมีลักษณะเป็นไม้ล้มลุก แห้งและเป็นร่องตามแนวยาว ใบบอระเพ็ดพุงช้าง ใบรูปไข่กว้าง โคนใบคล้ายรูปหัวใจ คล้ายใบกระท่อมเลือด แต่เมื่อหักก้านใบไม่พบยางสีแดง คล้ายหยดเลือด ดอกบอระเพ็ดพุงช้าง จะออกเป็นช่อ เป็นกระจุก ๆ ...

  บัวตอง

  ชื่ออื่น : บัวตอง, ดาวเรืองญี่ปุ่น, ทานตะวันหนู, เบญจมาศน้ำ, บัวตอง ชื่อวิทยาศาสตร์ : Tithonia diversifolia (Hemsley) A. Gray ชื่อวงศ์ : ASTERACEAE (COMPOSITAE) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นบัวตอง เป็นไม้ล้มลุก สูงได้ถึง 6 เมตร มีไหลใต้ดิน ใบบัวตอง เป็นใบเดี่ยวออกสลับ รูปไข่หรือรูปไข่แกมขอบขนาน ด้านบนสีเขียวเข้ม ด้านล่างสีเขียวอมเทา มีขนประปรายทั้ง 2...

  บัวบก

  ชื่ออื่น ๆ : บัวบก, ผักหนอก(เหนือ), ผักแว่น(ใต้), บัวบก(ภาคกลาง), จำปาเครือ, กะบังนอก(ลำปาง), เตียกำเช้า, ฮักตัก(จีน) ปะหนะ, เอขาเด๊าะ(กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) ชื่อสามัญ : Asiatic Pennywort ชื่อวิทยาศาสตร์  : Centella asiatica (Linn.) Urban. ชื่อวงศ์ : UMBELLIFERAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นบัวบก เป็นพรรณไม้ล้มลุก อยู่ในจำพวกผัก ลำต้นชอบเลื้อยไปตามพื้นดินที่ชื้นแฉะโดยทั่ว ๆ ไปขึ้นง่าย ใบบัวบก เป็นใบเดี่ยว...

  สมุนไพรน่าสนใจ

  สมุนไพรยอดฮิต