วันพฤหัสบดี 5 สิงหาคม 2021
หน้าแรก สมุนไพรหมวดอักษร ถ

สมุนไพรหมวดอักษร ถ

  ถ่อน (ทิ้งถ่อน)

  อื่น ๆ : ทิ้งถ่อน, ถ่อน, ถินถ่อน, นมหวา นุมหวา (ไทยภาคกลาง), แซะบ้อง, เซะบ้อง (กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี) ชื่อสามัญ : White Siris ชื่อวิทยาศาสตร์ : Albizia procera (Roxb.) Benth. ชื่อวงศ์ : MIMOSEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นถ่อน เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ผลัดใบ สูง 15-30 เมตร เส้นรอบอก 35 ซม. ลำต้นเปลามักโค้ง เรือนยอดเป็นพุ่มกลมโปร่ง ขณะที่แตกใบอ่อนเรือนยอดจะออกสีแดงเรื่อ ๆ หรือสีน้ำตาลอมแดง มีการแตกกอค่อนข้างดี เปลือกสีขาวอมเขียวและมีรอยด่างสีน้ำตาลเป็นแผ่น ๆ ทั่วลำต้น เปลือกในสีแดง ตามยอดและกิ่งอ่อนมีขนปกคลุมประปราย ใบถ่อน ออกช่อแบบขนนกสองชั้น ช่อติดเรียงสลับ ใบยาว 30-40 ซม. บนแกนช่อใบมีช่อใบแขนงที่ออกเป็นคู่ ๆ ตรงข้ามกัน 4-11 คู่ ยาว 15-20 ซม. แต่ละช่อแขนงจะมีใบย่อยออกเป็นคู่ ๆ ตรงข้ามกันจำนวน 5-10 คู่ ก้านใบย่อยสั้นมาก ยาว 1-3 มม. ใบย่อยเบี้ยวรูปปรี คล้ายรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน หรือรูปขอบขนานแกมรูปไข่ แผ่นใบเบี้ยวไม่ได้สัดส่วน กว้าง 1.5-2.5 ซม. ยาว 3-5 ซม. ปลายใบมน ฐานใบมนและเบี้ยว หลังใบเกลี้ยงท้องใบมีขนละเอียดคลุมประปรายโดยเฉพาะบริเวณเส้นกลางใบสีนวลจางกว่าด้านหลังใบ ดอกถ่อน มีขนาดเล็ก สีขาว ไม่มีก้านดอก ขึ้นอัดแน่นบนแกนช่อดอกรูปทรงกลมบนก้านช่อยาวประมาณ 1.3-2 ซม. ช่อดอกแต่ละช่อแตกแขนงมาจากช่อใหญ่หรือรวมกลุ่มกันเป็นช่อใหญ่ตามง่ามใบ ที่ปลายกิ่งหรือใกล้ปลายกิ่งกลีบรองกลีบดอกติดกันคล้ายรูปแตร ยาวประมาณ 2-3 มม. กลีบดอกติดกันคล้ายรูปแตร ยาวประมาณ 4 มม. รังไข่ รูปรี ๆ ภายในมีช่องเดียวแต่มีไข่อ่อนมาก ผลถ่อน ออกเป็นฝัก สีน้ำตาล รูปบรรทัดบางและแบนเรียบ กว้าง 2-2.5 ซม. ยาว 10-15 ซม. หัวแหลมท้ายแหลม เมล็ด แบน สีน้ำตาล ฝักหนึ่ง ๆ มีเมล็ด 6-12 เมล็ด ส่วนที่ใช้เป็นยา :  ใบต้นถ่อน, เปลือกต้นถ่อน, รากต้นถ่อน สรรพคุณ ถ่อน : ใบถ่อน นำไปเผาไฟแล้วผสมกับน้ำยาสูบฉุน...

  ถอบแถบเครือ

  ชื่ออื่น ๆ : ถอบแถบเครือ, ขางน้ำครั่ง, ขางแดง, ขางขาว, ขี้อ้ายเครือ (ภาคเหนือ), ทอบแทบ, จำเพาะ, กะลำเพาะ (ไทยภาคกลาง), เครือไหลน้อย (เชียงราย), ลาโพ, หมากสง (ภาคใต้), ไม้ลำเพาะ, ลำเพาะ, ตอนตีน (ภาคตะวันออกเฉียงใต้) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Connarus semidecandrus Jack. ชื่อวงศ์ : CONNARACEAE  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นถอบแถบเครือ เป็นพรรณไม้เถา หรือพรรณไม้พุ่มเลื้อย...

  ถอบแถบน้ำ

  ชื่ออื่น ๆ : ถอบแถบน้ำ, ทับแถบ, ถอบแทบทะเล, แควบทะเล, ถอบแถบทะเล, ผักแถบ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Derris trifoliata Lour. ชื่อวงศ์ : CONNARACEAE  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นถอบแถบน้ำ เป็นไม้เถาขนาดใหญ่ ลำต้นมักทอดเลื้อยไปตามพื้นดิน ยาวได้ประมาณ 5-10 เมตร กิ่งเรียวยาว มักขึ้นตามฝั่งแม่น้ำและพื้นที่พรุใกล้กับทะเล ใบถอบแถบน้ำ ใบเป็นใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ ออกเรียงเวยีน มีใบย่อยประมาณ 1-2 คู่ และที่ปลายอีก 1 ใบ...

  ถั่วเขียว

  ชื่ออื่น ๆ : ถั่วเขียว, ถั่วมุม (ภาคเหนือ), ถั่วจิม (เชียงใหม่), ถั่วดำ, ถั่วเขียว, ถั่วทอง (ไทย-ภาคกลาง) ชื่อสามัญ : Mung bean, Mungo, Mongo bean, Green bean ชื่อวิทยาศาสตร์ : Phaseolus aureus Roxb. ชื่อวงศ์ : PAPILIONACEAE  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นถั่วเขียว เป็นพรรณไม้ล้มลุกเนื้ออ่อน และจะมีอายุนานเพียงไม่เกิน 1 ปี...

  ถั่วแปบ

  ชื่ออื่น : ถั่วแปบ, ถั่วแปบขาว, ถั่วหนัง, หมากแปบ, มะแปบ(เชียงใหม่), ถั่วแปบน้อย, แปบปลาซิว(สกลนคร), ถั่วแปะยี(ภาคเหนือ), กวาวน้ำ, ถั่วหนัง, ถั่วแล้ง, มะแปน, ถั่วแปยี, ถั่วมะเปกี(ภาคตะวันตกเฉียงเหนือ) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Lablab purpureus (L.) Sweet ชื่อวงศ์ : LEGUMINOSAE–PAPILIONOIDEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นถั่วแปบ จัดเป็นไม้ล้มลุกเลื้อยพันที่มีอายุหลายปี ลักษณะของเรือนยอดเป็นรูปทรงกระบอก มีลำต้นอยู่เหนือดิน...

  ถั่วแปบช้าง

  ชื่ออื่น : ถั่วแปบช้าง, กันภัย ชื่อวิทยาศาสตร์ : Afgekia sericea Craib ชื่อวงศ์ : FABACEAE (LEGUMINOSAE–PAPILIONOIDEAE) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นถั่วแปบช้าง เป็นไม้เลื้อย ไม้เถาขนาดกลาง มีขนสีเทานุ่มคลุมตามลำต้น มักเลื้อยคลุมยอดหญ้าและไม้พุ่มเตี้ย ใบถั่วแปบช้าง ใบเป็นช่อติดเรียงสลับช่อหนึ่ง ๆ ประกอบด้วยใบย่อยที่ติดตรงข้ามกันเป็นคู่ ๆ 4-5 คู่ แต่ใบปลายสดของก้านช่อเป็นใบเดี่ยวๆ ใบย่อยเหล่านี้ รูปมนแกมรูปขอบขนาน โคนใบมนแล้วค่อย ๆ สอบเรียวเล็กน้อยไปทางปลายใบ...

  ถั่วฝักยาว

  ชื่ออื่น ๆ : ถั่วฝักยาว, ถั่วขาว, ถั่วนา, ถั่วดำ, ถั่วฝักยาว(ไทย), ถั่วมะแปะ, ถั่วชิ้น, ถั่วหมาเน่า, ถั่วดอ, ถั่วสาย, ถั่วปี๋, ถั่วไส้หมู(พายัพ), ถั่วพุงหมู(ปราจีน), กังเต่า(จีน-แต้จั๋ว) ชื่อสามัญ : Cow Pea ชื่อวิทยาศาสตร์ : Vigna unguiculata subsp. ชื่อวงศ์ : PAPILIONACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นถั่วฝักยาว เป็นพรรณไม้เถา ตามลำต้นนั้นจะมีขนเล็กน้อย หรืออาจไม่มีเลยก็ได้ ใบถั่วฝักยาว จะเป็นใบประกอบ และมีใบย่อยประมาณ...

  ถั่วพู

  ชื่ออื่น ๆ : ถั่วพู, ถั่วพูจีน, ถั่วพูใหญ่, ถั่วพูตะขาบ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Psophocarpus tetragonolobus Linn. ชื่อวงศ์ : papilioneae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นถั่วพู  เป็นพรรณไม้เลื้อยจำพวกถั่ว ไม้เลื้อย ไม่มีเนื้อไม้อายุหลายปี ลำต้นเลื้อยพัน ใบถั่วพู ใบเรียงสลับ เป็นใบประกอบแบบขนนก ใบย่อยมี 3 ใบ โคนใบกลมและเบี้ยว ส่วนปลายใบแหลม มีรูปร่างหลายแบบ เช่น รูปสามเหลี่ยม รูปไข่ และรูปใบหอก ดอกถั่วพู ออกดอกเป็นช่อตามซอกใบเป็นแบบช่อกระจะ...

  ถั่วราชมาด

  ชื่ออื่น ๆ : บ่าบอย(เชียงใหม่), ถั่วราชมาด(กรุงเทพฯ), ถั่วราชมาส ชื่อวิทยาศาสตร์ : Phaseolus lunatus Linn. ชื่อวงศ์ : PAPILIONACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ถั่วราชมาด เป็นพรรณไม้เลื้อย ชอบเลื้อยพันไม้ค้าง พรรณไม้นี้จะมีอยู่หลายชนิด ใบถั่วราชมาด ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก มีใบย่อย 3 ใบ ออกเรียงสลับ ดอกถั่วราชมาด ออกดอกเป็นช่อไม่แตกแขนง ดอกเป็นสีขาวหรือสีเหลืองอ่อน ผลถั่วราชมาด ผลมีลักษณะฝัก ภายในฝักมีเมล็ดสีขาว และมีบางชนิดที่เมล็ดเป็นลายสีต่างๆ แต่ส่วนมากจะนิยมใช้ชนิดเมล็ดสีขาว เพราะเป็นชนิดที่ดีสุด ส่วนที่ใช้เป็นยา : เมล็ด สรรพคุณ ถั่วราชมาด : ...

  ถั่วแระ

  ชื่ออื่นๆ : ถั่วแระ, ถั่วมะแฮะ, ย่วนตูแฮะ(ปะหล่อง), เปล๊ะกะแลง(ขมุ), มะแฮะ(ไทลื้อ), พะหน่อเซะ, พะหน่อซิ(กะเหรี่ยงเชียงใหม่) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cajanus cajan (L.) Millsp. ชื่อวงศ์ : Leguminosae (Papilionaceae) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นถั่วแระ เป็นพืชล้มลุก มีทรงพุ่ม มีลำต้นเดี่ยว ลำต้นมีลักษณะกลมๆ จะแตกกิ่งก้านมีขนอ่อนๆ...

  สมุนไพรน่าสนใจ

  สมุนไพรยอดฮิต