จุลพิกัด

จุลพิกัด คือ จำกัดตัวยาน้อยอย่าง หรือพิกัดที่เรียกชื่อตรงตามตัวยา มักจะเป็นตัวยาอย่างเดียวกัน หรือส่วนมากมีตัวยาเพียง 2 อย่างเท่านั้น แต่เป็นตัวยาชนิดเดียวกัน ต่างกันที่ขนาด ต่างกันที่สี ต่างกันที่รส ต่างกันที่ชนิด (เพศผู้ – เพศเมีย) ต่างกันจากถิ่นที่เกิด ตัวอย่างเช่น

จุลพิกัด พวกที่ต่างกันที่ถิ่นที่เกิด

จุลพิกัด พวกที่ต่างกันที่ถิ่นที่เกิด หมายถึง ตัวยาสมุนไพรที่อยู่ต่างถิ่นกัน เช่น บ้านกับป่า เหนือกับใต้ เทศกับไทย เป็นต้น กระท้อนทั้ง 2 คือ กระท้อนบ้าน กระท้อนป่า กะทือทั้ง 2 คือ กะทือบ้าน กะทือป่า หัวข้าวเย็นทั้ง 2 คือ หัวข้าวเย็นเหนือ หัวข้าวเย็นใต้ ขี้เหล็กทั้ง 2 คือ ขี้เหล็กบ้าน ขี้เหล็กป่า เขาวัวทั้ง 2 คือ เขาวัวบ้าน เขาวัวป่า ชะมดทั้ง...

จุลพิกัด พวกที่ต่างชนิดกัน (เพศผู้ – เพศเมีย)

  พวกที่ต่างชนิดกัน (เพศผู้ – เพศเมีย) 1) กระพังโหมทั้ง 2 คือ กระพังโหมตัวผู้ กระพังโหมตัวเมีย 2) เกลือทั้ง 2 คือ เกลือตัวผู้ เกลือตัวเมีย 3) ตำแยทั้ง 2 คือ ตำแยตัวผู้ ตำแยตัวเมีย 4) เบี้ยทั้ง 2 คือ เบี้ยตัวผู้ เบี้ยตัวเมีย 5) ผักปอดทั้ง 2 คือ ผักปอดตัวผู้ ผักปอดตัวเมีย 6) มะยมทั้ง 2 คือ มะยมตัวผู้...

จุลพิกัด พวกที่ต่างกันที่รส

  พวกที่ต่างกันที่รส 1) มะขามทั้ง 2 คือ มะขามเปรี้ยว มะขามหวาน 2) มะขามเทศ 2 คือ มะขามเทศฝาด มะขามเทศมัน 3) มะปรางทั้ง 2 คือ มะปรางเปรี้ยว มะปรางหวาน 4) มะเฟืองทั้ง 2 คือ มะเฟืองเปรี้ยว มะเฟืองหวาน

จุลพิกัด พวกที่ต่างกันที่สี

พวกที่ต่างกันที่สี 1) การบูรทั้ง 2 คือ การบูรดำ การบูรขาว 2) กะเพราทั้ง 2 คือ กะเพราแดง กะเพราขาว 3) กระดูกไก่ทั้ง 2 คือ กระดูกไก่ดำ กระดูกไก่ขาว 4) กระวานทั้ง 2 คือ กระวานดำ กระวานขาว 5) หัวกระดาดทั้ง 2 คือ หัวกระดาดแดง หัวกระดาดขาว 6) ต้นก้างปลาทั้ง 2 คือ ต้นก้างปลาแดง ต้นก้างปลาขาว 7) กำมะถันทั้ง 2 คือ...

จุลพิกัด พวกที่ต่างกันที่ขนาด

  พวกที่ต่างกันที่ขนาด 1) กระพังโหมทั้ง 2 คือ กระพังโหมน้อย กระพังโหมใหญ่ 2) ข่าทั้ง 2 คือ ข่าเล็ก ข่าใหญ่ 3) ตับเต่าทั้ง 2 คือ ตับเต่าน้อย ตับเต่าใหญ่ 4) เปล้าทั้ง 2 คือ เปล้าน้อย เปล้าใหญ่ 5) เร่วทั้ง 2 คือ เร่วน้อย เร่วใหญ่ 6) ส้มกุ้งทั้ง 2 คือ ส้มกุ้งน้อย ส้มต้มกุ้งใหญ่