โสฬสเบญจกูล สรรพคุณ แก้ในกองธาตุทั้ง 4 และอากาศธาตุ

1) โสฬสเบญจกูล ถ้าจะแก้ในกองปถวีธาตุ มีส่วนและตัวยาดังนี้

ดอกดีปลี 16 ส่วน
รากช้าพลู 8 ส่วน
เถาสะค้าน 6 ส่วน
รากเจตมูลเพลิง 4 ส่วน
เหง้าขิงแห้ง 2 ส่วน

2) โสฬสเบญจกูล ถ้าจะแก้กองอาโปธาตุ มีส่วนและตัวยาดังนี้

ดอกดีปลี 16 ส่วน
รากช้าพลู 8 ส่วน
เถาสะค้าน 6 ส่วน
รากเจตมูลเพลิง 4 ส่วน
เหง้าขิงแห้ง 2 ส่วน
3) โสฬสเบญจกูล ถ้าจะแก้ในกองวาโยธาตุ มีส่วนและตัวยาดังนี้

ดอกดีปลี 16 ส่วน
รากช้าพลู 8 ส่วน
เถาสะค้าน 6 ส่วน
รากเจตมูลเพลิง 4 ส่วน
เหง้าขิงแห้ง 2 ส่วน

4) โสฬสเบญจกูล ถ้าจะแก้ในกองเตโชธาตุ มีส่วนและตัวยาดังนี้

ดอกดีปลี 16 ส่วน
รากช้าพลู 8 ส่วน
เถาสะค้าน 6 ส่วน
รากเจตมูลเพลิง 4 ส่วน
เหง้าขิงแห้ง 2 ส่วน

5) โสฬสเบญจกูล ถ้าจะแก้ในกองอากาศธาตุ มีส่วนและตัวยาดังนี้

ดอกดีปลี 16 ส่วน
รากช้าพลู 8 ส่วน
เถาสะค้าน 6 ส่วน
รากเจตมูลเพลิง 4 ส่วน
เหง้าขิงแห้ง 2 ส่วน

รวมกันได้ 36 ส่วนโดยพิกัด แก้ในกองธาตุสมุฏฐาน ขอให้พิจารณาดูว่าโรคจะอยู่ในสมุฏฐานใด แก้ด้วยโสฬสเบญจกูลพิกัดใด จึงจะเหมาะแก่การบำบัดโรคนั้น

บทความก่อนหน้านี้ทศเบญจกูล
บทความถัดไปทศเบจขันธ์