มหาพิกัดเบญจกูล

 

มหาพิกัดเบญจกูล มีส่วนตัวยาดังนี้

รากเจตมูลเพลิง 4 ส่วน
เถาสะค้าน 6 ส่วน
เหง้าขิงแห้ง 10 ส่วน
รากช้าพลู 12 ส่วน
ดอกดีปลี 20 ส่วน

สรรพคุณ แก่ธาตุทั้งปวงให้บริบูรณ์