มหาพิกัดตรีผลา ตรีผลาเป็นพิกัดยาในคิมหันตฤดู (ฤดูร้อน) ถ้าจะใช้แก้ในสมุฏฐานต่างๆ จะใช้ส่วนของตัวยาในพิกัดแตกต่างกัน ดังนี้

1) มหาพิกัดตรีผลา ถ้าจะแก้เสมหะสมุฏฐาน มีส่วนและตัวยาดังนี้

  • ลูกสมอภิเภก 8 ส่วน (ปิตตะ)
  • ลูกสมอไทย 4 ส่วน (วาตะ)
  • ลูกมะขามป้อม 12 ส่วน (เสมหะ)

2) มหาพิกัดตรีผลา ถ้าจะแก้ปิตตะสมุฏฐาน มีส่วนและตัวยาดังนี้

  • ลูกสมอภิเภก 12 ส่วน (ปิตต)
  • ลูกสมอไทย 8 ส่วน (วาตะ)
  • ลูกมะขามป้อม 4 ส่วน (เสมหะ)

3) มหาพิกัดตรีผลา ถ้าจะแก้วาตะสมุฏฐาน มีส่วและตัวยาดังนี้

  • ลูกสมอภิเภก 4 ส่วน (ปิตต)
  • ลูกสมอไทย 12 ส่วน (วาตะ)
  • ลูกมะขามป้อม 8 ส่วน (เสมหะ)
บทความก่อนหน้านี้พิกัดกองปถวีธาตุ
บทความถัดไปมหาพิกัดตรีกฏุก