มหาพิกัดตรีกฏุก ตรีกฏุกเป็นพิกัดยาในวสันตฤดู (ฤดูฝน) ถ้าจะใช้แก้สมุฏฐานต่างๆ จะใช้ส่วนของตัวยาในพิกัดแตกต่างกัน ดังนี้

1) มหาพิกัดตรีกฏูก ถ้าจะแก้เสมะหะสมุฏฐาน มีส่วนและตัวยาดังนี้

  • เหง้าขิงแห้ง 8 ส่วน (ปิตตะ)
  • เมล็ดพริกไทย 4 ส่วน (วาตะ)
  • ดอกดีปลี 12 ส่วน (เสมหะ)

2) มหาพิกัดตรีกฏุก ถ้าจะแก้ปิตตะสมุฏฐาน มีส่วนและตัวยาดังนี้

  • เหง้าขิงแห้ง 12 ส่วน (ปิตตะ)
  • เมล็ดพริกไทย 8 ส่วน (วาตะ)
  • ดอกดีปลี 4 ส่วน (เสมหะ)

3) มหาพิกัดตรกฏุก ถ้าจะแก้วาตะสมุฏฐาน มีส่วนและตัวยาดังนี้

  • เหง้าขิงแห้ง 4 ส่วน (ปิตตะ)
  • เมล็ดพริกไทย 12 ส่วน (วาตะ)
  • ดอกดีปลี 8 ส่วน (เสมหะ)
บทความก่อนหน้านี้มหาพิกัดตรีผลา
บทความถัดไปมหาพิกัดตรีสาร