พิกัดโหราทั้ง 5

พิกัดโหราทั้ง 5 คือ จำกัดจำนวนตัวยา ชื่อว่าโหรา 5 อย่าง คือ

  • โหราอมฤต
  • โหรามิคสิงคลี
  • โหราเท้าสุนัข
  • โหราบอน
  • โหราเดือยไก่

สรรพคุณ แก้พิษสัตว์ ทำให้อาเจียน ขับลม ขับระดูสตรี และขับโลหิตช้าๆ