พิกัดเหล็กทั้ง 5

พิกัดเหล็กทั้ง 5 คือ จำกัดจำนวนตัวยาที่มีชื่อว่าเหล็ก 5 อย่าง คือ

ต้นหญ้ามือเหล็ก
แก่นขี้เหล็ก
เถาวัลย์เหล็ก
ว่านสากเหล็ก
สนิมเหล็ก

สรพพคุณ แก้พิษโลหิตทั้งบุรุษและสตรี บำรุงกำลังให้แข็งแรง แก้กระษัย