พิกัดเบญจโกฐ คือ จำกัดจำนวนตัวยาที่มีชื่อว่าโกฐ 5 อย่าง คือ

  • โกฐสอ
  • โกฐเขมา
  • โกฐหัวบัว
  • โกฐเชียง
  • โกฐจุฬาลัมพา

สรรพคุณ แก้ไข้จับ แก้ไข้เพื่อเสมหะ หีดไอ แก้โรคปอด แก้โรคในปาก ชูกำลัง บำรุงโลหิด แก้ลมในกองธาตุ

บทความก่อนหน้านี้พิกัดเบญจเทียน
บทความถัดไปพิกัดจตุกาลธาตุ