พิกัดเบญจผลธาตุ

พิกัดเบญจผลธาตุ คือ จำกักจำนวนตัวยาที่แก้ผลธาตุได้ 5 อย่าง คือ

  • หัวกกลังกา
  • หัวเต่าเกียด
  • หัวแห้วหมู
  • หัวหญ้าชันกาด
  • หัวเปราะ

สรรพคุณ แก้ธาตุพิการ บำรุงธาตุ บำรุงกำลัง เจริญไปธาตุ แก้ทางเดินปัสสาวะ แก้ตับทรุด