พิกัดเบญจกูล

 

พิกัดเบญจกูล คือ จำกัดจำนวนตระกูลยา (เครื่องยา) ที่มีรสร้อน 5 อย่าง คือ

  • ดอกดีปลี
  • รากช้าพลู
  • เถาสะค้าน
  • รากเจตมูลเพลิง
  • เหง้าขิงแห้ง

สรรพคุณ กระจายกองลมและโลหิต แก้คูถเสมหะ แก้ลมพานไส้ บำรุงกองธาตุทั้ง 4