พิกัดเนาวโลหะ

พิกัดเนาวโลหะ คือ จำกัดจำนวนตัวยามีชื่อเป็นทอง 9 อย่าง คือ

  • รากทองกวาว
  • รากทองหลางหนาม
  • รากทองหลางใบมน
  • รากทองโหลง
  • รากทองพันชั่ง
  • เนื้อไม้ขันทองพยาบาท
  • รากต้นใบทอง
  • รากต้นทองเครือ
  • รากจำปาทอง

สรรพคุณ แก้โรคดี เสมหะและลมที่เป็นพิษ แก้ริดสีดวง ทำลายพยาธิ