พิกัดเกสรทั้ง 9 คือ จำกัดจำนวนของเกสรดอกไม้ 9 อย่าง คือ

ดอกมะลิ
ดอกพิกุล
ดอกบุนนาค
ดอกสารภี
เกสรบัวหลวง
ดอกจำปา
ดอกกระดังงา
ดอกลำเจียก
ดอกลำดวน

สรรพคุณ แก้ร้อนในกระหายน้ำ แก้ไข้จับ แก้ไข้เพื่อลม แก้ไข้เพื่อปถวีธาตุ ให้เจริญอาหาร แก้โรคตา

บทความก่อนหน้านี้พิกัดเนาวเขี้ยว
บทความถัดไปพิกัดเนาวโกฐ