พิกัดเกสรทั้ง 5

พิกัดเกสรทั้ง 5 คือ จำกัดจำนวนเกสรดอกไม้ 5 อย่าง คือ

  • ดอกมะลิ
  • ดอกพิกุล
  • ดอกบุนนาค
  • ดอกสารภี
  • เกสรบัวหลวง

สรรพคุณ แก้ร้อนในกระหายน้ำ ชูกำลังบำรุงหัวใจ แก้ไข้จับ แก้ลมวิงเวียน แก้น้ำดี ให้เจริญอาหารและแก้โรคตา