พิกัดสัตตะโกฐ

 

พิกัดสัตตะโกฐ คือ จำกัดจำนวนตัวยาที่มีชื่อว่าโกฐ 7 อย่าง คือ

  • โกฐสอ
  • โกฐเขมา
  • โกฐหัวบัว
  • โกฐเชียง
  • โกฐจุฬาลัมพา
  • โกฐก้านพร้าว
  • โกฐกระดูก

สรรพคุณ แก้ไข้จับ แก้ไข้เพื่อเสมะ หืดไอ แก้โรคปอด แก้โรคในปาก ชูกำลังบำรุงโลหิต แก้ลมในกองธาตุ แก้ไข้เรื้อรัง แก้หอบสะอึก