พิกัดสัตตะเขา คือ กำหนดจำนวนเขาสัตว์ 7 อย่าง คือ

  • เขาวัว
  • เขาควาย
  • เขากระทิง
  • เขากวาง
  • เขาแพะ
  • เขาแกะ
  • เขาเลียงผา

สรรพคุณ ดับพิษ ถอนพิษ ถอนพิษผิดสำแดง แก้พิษไข้ร้อน ไข้พิษไข้กาฬ

บทความก่อนหน้านี้พิกัดเนาวโลหะ
บทความถัดไปพิกัดสัตตะปะระเหมะ