พิกัดสัตตะปะระเหมะ

พิกัดสัตตะปะระเหมะ คือ จำกัดจำนวนตัวยาแก้เมือกมัน เสมหะมีกลิ่น 7 อย่าง คือ

  • ต้นตำแยตัวผู้
  • ต้นตำแยตัวเมีย
  • ต้นก้นปิด
  • ลูกกระวาน
  • โกฐกระดูก
  • ลูกรักเทศ
  • ตรีผลาวะสัง

สรรพคุณ ชำระมลทินโทษให้ตก แก้อุจจาระธาตุลามก ชำระเมือกมันในลำไส้ แก้ปะระเมหะ 20 ประการ