พิกัดบัวพิเศษ คือ จำกัดจำนวนดอกบัวพิเศษ 6 อย่าง คือ

  • บัวหลวงแดง
  • บัวหลวงขาว
  • บัวสัตตบงกชแดง
  • บัวสัตตบงกชขาว
  • บัวเผื่อน
  • บัวขม

สรรพคุณ แก้ไข้อันเกิดแก่ธาตุทั้ง 4 แก้ลม เสมหะ โลหิต และบำรุงกำลัง

บทความก่อนหน้านี้พิกัดเทียนพิเศษ
บทความถัดไปพิกัดเกลือพิเศษ