พิกัดบัวทั้ง 5

พิกัดบัวทั้ง 5 (บัวน้ำทั้ง 5 ) คือ จำกัดจำนวนดอกบัว 5 อย่าง คือ

  • บัวสัตตบุษย์
  • บัวสัตตบรรณ
  • บัวลินจง
  • บัวจงกลนี
  • บัวนิลอุบล

สรรพคุณ ชูกำลัง บำรุงหัวใจ แก้อุจจาระธาตุ แก้ไข้เพื่อลมและโลหิต แก้ไข้รากสาด บำรุงครรภ์รักษา