พิกัดทศมูลใหญ่

พิกัดทศมูลใหญ่ คือ กำหนดจำนวนรากไม้ 10 อย่าง คือ (รวมเบญจมูลน้อย และเบญจมูลใหญ่เข้าด้วยกัน)

  • หญ้าเกล็ดหอยน้อย
  • หญ้าเกล็ดหอยใหญ่
  • รากละหุ่งแดง
  • รากมะเขือขื่น
  • รากมะอึก
  • รากมะตูม
  • รากลำไย
  • รากเพกา
  • รากแคแตร
  • รากคัดลิ้น

สรรพคุณ แก้ทุราวสา แก้ไข้หวัดน้อย บำรุงน้ำนม แก้ช้ำรั่ว แก้สะอึก แก้ผอมเหลือง แก้ริดสีดวง แก้นิ่ว แก้กองสันนิบาต แก้ไข้อันมีพิษ