พิกัดตานทั้ง 5

พิกัดตานทั้ง 5 คือ จัดจำนวนของรากตาล 5 อย่าง คือ

รากตาลโตนด
รากตาลดำ
รากตานหม่อน
รากตานเสี้ยน
รากตานขโมย

สรรพคุณ ดับพิษตานซาง ขับพยาธิทุกชนิด แก้อุจจาระธาตุพิการ บำรุงเนื้อหนัง กระดูก