พิกัดตรีสุรผล คือ จำนวนยามีรสกล้า 3 อย่าง คือ

  • สมุลแว้ง
  • เนื้อไม้
  • เทพทาโร

สรรพคุณ แก้ลมสัมประชวร บำรุงธาตุ โลหิต แก้ลมสลบ แก้ลมในท้อง ทำให้ปวดท้องจุกเสียดแน่น

บทความก่อนหน้านี้พิกัดตรีสันนิบาตผล
บทความถัดไปพิกัดตรีสุคนธ์