พิกัดตรีสุคนธ์ คือ จำนวนตัวยามีกลิ่นหอม 3 อย่าง คือ

  • ใบกระวาน
  • รากอบเชยเทศ
  • รากพิมเสนต้น

สรรพคุณ แก้ไข้สันนิบาต แก้ไข้เซื่องซึม แก้ไข้จุกเสียด แก้ริดสีดวง

บทความก่อนหน้านี้พิกัดตรีสุรผล