พิกัดตรีสุคติสมุฏฐาน

พิกัดตรีสุคติสมุฏฐาน คือ จำนวนตัวยาทำให้มีความสุขเป็นที่ตั้ง 3 อย่าง คือ

รากมะเดื่อชุมพร
รากเพกา
รากแคแดง

สรรพคุณ แก้ไข้พิษต่างๆ บำรุงไฟธาตุ คุมธาตุ