พิกัดตรีสันนิบาตผล (ตรีโลหิตะพละ) คือ จำนวนผลแก้สันนิบาต 3 อย่างคือ

  • ผลดีปลี
  • รากกะเพรา
  • รากพริกไทย

สรรพคุณ แก้ไขสันนิบาต แก้ในกองลม บำรุงธาตุ แก้ปถวี 20 ประการ

บทความก่อนหน้านี้พิกัดตรีผลธาตุ
บทความถัดไปพิกัดตรีสุรผล