พิกัดตรีสมอ

พิกัดตรีสมอ คือ จำนวนสมอ 3 อย่าง คือ

  • ลูกสมอไทย
  • ลูกสมอเทศ
  • ลูกสมอพิเภก

สรรพคุณ แก้เสมหะ แก้ไข้ บำรุงธาตุ ผายธาตุ รู้ถ่ายรู้ปิดเอง