พิกัดตรีผลา

 

พิกัดตรีผลา คือ จำกัดจำนวนผลไม้ 3 อย่าง คือ

ลูกสมอพิเภก
ลูกสมอไทย
ลูกมะขามป้อม

สรรพคุณ แก้ปิตตะวาตะ สมหะในกองธาตุ ฤดู อายุ และกองสมุฏฐาน