พิกัดตรีทุรวสา

พิกัดตรีทุรวสา คือ จำนวนตัวยาแก้มันเหลวพิการ 3 อย่าง

เมล็ดโหระพา
ลูกกระวาน
ลูกราชดัด

สรรพคุณ แก้บิด บำรุงน้ำดี แก้ลม แก้พิษตาซาง