พิกัดตรีชาต (ธาตุ) คือจำนวนวัตถุ 3 อย่าง คือ

  • ดอกจันทร์
  • กระวาน
  • อบเชย

สรรพคุณ แก้ธาตุพิการแก้ลมเสมหะ แก้วิงเวียน บำรุงดวงจิต

Previous articleพิกัดตรีพิษจักร
Next articleพิกัดตรีกาฬพิษ