พิกัดตรีกาฬพิษ คือ จำนวนตัวยาแก้พิษตามกาล 3 อย่าง

  • รากกระเพราแดง
  • หัวกระชาย
  • เหง้าข่า

สรรพคุณ บำรุงธาตุ บำรุงกำหนัด ขับลม แก้ไขสันนิบาต แก้เลือดเสีย

บทความก่อนหน้านี้พิกัดตรีชาต
บทความถัดไปพิกัดตรีคันธวาต