พิกัดดีทั้ง 5 คือ จำกัดจำนวนดีสัตว์ทั้ง 5 อย่าง คือ

ดีงูเหลือม
ดีหมูป่า
ดีวัวป่า
ดีจระเข้
ดีตะพาบน้ำ

สรรพคุณ ดีต่างๆ มีรสขมหวาน ขับรสยาให้แล่นเร็ว มักใช้เป็นน้ำกระสายแก้โรคทั้ง 3 สมุฏฐาน คือ ดี โลหิต และธาตุลมที่พิการ

บทความก่อนหน้านี้พิกัดตานทั้ง 5
บทความถัดไปพิกัดเหล็กทั้ง 5