พิกัดดีทั้ง 5

พิกัดดีทั้ง 5 คือ จำกัดจำนวนดีสัตว์ทั้ง 5 อย่าง คือ

ดีงูเหลือม
ดีหมูป่า
ดีวัวป่า
ดีจระเข้
ดีตะพาบน้ำ

สรรพคุณ ดีต่างๆ มีรสขมหวาน ขับรสยาให้แล่นเร็ว มักใช้เป็นน้ำกระสายแก้โรคทั้ง 3 สมุฏฐาน คือ ดี โลหิต และธาตุลมที่พิการ