พิกัดจตุกาลธาตุ คือ จำนวนตัวยาแก้ธาตุตามเวลา 4 อย่าง คือ

  • หัวว่านน้ำ
  • รากเจตมูลเพลิง
  • รากแคแตร
  • รากนมสวรรค์

สรรพคุณ แก้ธาตุพิการ บำรุงธาตุ แก้จุกเสียด แก้เสมหะ แก้โลหิตในท้อง ขับลมในท้อง แก้ไข้

บทความก่อนหน้านี้พิกัดเบญจโกฐ
บทความถัดไปพิกัดจตุทิพคันธา